Jag jobbar i en matbutik som har öppet sju dagar i veckan och det finns ett kollektivavtal. Under julen har min arbetsgivare schemalagt mig att arbeta 50 timmar per vecka. Får arbetsgivaren göra så?
Maria

Svar: Reglerna hur arbetsgivaren får schemalägga dina arbetstider regleras i kollektivavtalet som gäller på din arbetsplats.
Utgångspunkten är att du i genomsnitt ska arbeta de timmarna som du är anställd på per vecka. Arbetsgivaren har möjlighet att schemalägga dig så att du i vissa veckor jobbar fler respektive färre timmar. Den genomsnittliga arbetstiden ska dock överensstämma med ditt anställningskontrakt.

Arbetstiden får inte över- eller underskridas med mer än 9 timmar för heltidsanställda respektive 5 timmar för deltidsanställda. Din arbetsgivare kan med andra ord inte schemalägga dig 50 timmar per vecka utan att ni har träffat överenskommelse om detta.

Sara Hedman, Handels Direkt