Jag jobbar i butik och har två månader i förväg ansökt om semester under jul- och nyårshelgen. Min arbetsgivare nekar mig semester. Har han verkligen rätt att göra så?
Vill vara ledig

Svar
: Enligt semesterlagen så ska din arbetsgivare samråda med dig angående semestern. Om ni inte kan komma överens om hur ledigheten ska förläggas är det däremot arbetsgivaren som har sista ordet. Arbetsgivaren ska underrätta dig om beslutet två månader före ledighetens början, men om det inte kan ske så minst en månad före ledighetens början. Du har självklart rätt till dina 25 semesterdagar men exakt hur ledigheten ska förläggas är det alltså arbetsgivaren som bestämmer. Arbetsgivaren kan däremot aldrig neka dig en sammanhängande ledighetsperiod om minst fyra veckor under juni-augusti.  
Hanna Magnusson, Handels Direkt