S har ett grumligt förflutet genom sitt samarbete med V som stod kommunistdiktaturerna i Östeuropa nära under hela efterkrigstiden. S hjälpte till att göra Kommunisterna i Sverige rumsrena genom sitt samarbete på riksdagsnivå.

Att SD har växt sig stora har övriga riksdagspartier sig själva att skylla. Man har konsekvent duckat i invandringsfrågan och skrikit ”rasist” åt alla som ifrågasatt. När vi i dag som enda EU-land ger permanent uppehållstillstånd till människor från Syrien sker detta utan någon som helst opposition utom från SD som ställer många fullt relevanta frågor:

Hur påverkar grupper med så olika bakgrund och värderingar det hittills ganska homogena svenska samhället? Hur ska alla dessa människor sysselsättas i en tid då teknisk utveckling och utflyttning av jobb redan slår hårt mot dom okvalificerade jobben? Hur ska man förhindra bildandet av fler bidragsberoende enklaver som Rosengård? Vilken kontroll har man på att inte brottslingar kommer hit, och vilket ansvar tar man för att få dem utvisade igen?

Dessa med flera frågor är inte rasism utan omtanke om vårt framtida Sverige och hur det ska se ut. Vad är det som skapat oro i flyktingarnas före detta hemländer? Jo, motsättningar mellan olika grupperingar med olika syn på samhället.

Sven Lundh