Personalen på Hamleys tre leksaksbutiker i Sverige jobbar utan kollektivavtal. Handels har varit ute och värvat medlemmar, och försökt få företaget att skriva under.
– Nu har Hamleys gått med i Svensk Handel och då förväntas man teckna avtal, vilket naturligtvis är oerhört positivt, säger Karin Jungerhem på Handels som fått medlemskapet bekräftat av Svensk Handel.
– Kedjan är en ny aktör som är här för att stanna och de anställda vill ha samma villkor som i andra butiker. Det handlar framförallt om lön och ob.

UPPDATERAD RÄTTELSE: Företaget är inte medlemmar i Svensk Handel, men har sökt inträde.

I dag får inte de anställda ob-ersättning för kvälls- och helgarbete. Däremot har de högre grundlön än kollektivavtalets minimum. Enligt facket är det inte en tillräcklig kompensation.
– De anställda kommer tjäna på avtalet, säger Karin Jungerhem.

I januari ska facket och företaget träffas för att diskutera hur man ska anpassa löner och scheman och när kollektivavtalet ska börja gälla.

Hamleys har inte gått att nå för en kommentar.

Läs tidigare artikel här!

Fakta

Kollektivavtal reglerar lön

• Ett kollektivavtal är ett avtal mellan ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation. Det reglerar bland annat löner, ob-ersättning och försäkringar.
• Olika yrkesgrupper har olika avtal. För butiksanställda på privata företag gäller Detaljhandelsavtalet, vilket till exempel ger rätt till 100 procent ob efter klockan 12 på lördagar och hela söndagar.

Fakta

Måste skaffa avtal om facket kräver

• När ett företag går med i arbetsgivarorganisationen Svensk Handel måste det inte per automatik teckna kollektivavtal. Men i organisationens stadgar står att ett medlemsföretag är tvunget att skaffa avtal om facket kräver.
• I övrigt berättar inte Svensk Handel vilka företag som är medlemmar.