– Vad det gäller kollektivavtal är mitt fokus nu att föra en dialog med de anställda. Så det är för tidigt att uttala sig om det, säger den nytillträdde vd:n Karl Prytz, som inte vill kommentera avskedet med hänsyn till den anställda.

Den nye vd:n har även en stämning att ta tag i. Då Handels ansåg att avskedandet var en direkt följd av den anställdes fackliga engagemang stämde de företaget i förra veckan.
– Det är uppenbart att företaget velat bli av med den anställde för att han ansetts som mest drivande bakom kravet på kollektivavtal. Ölen var bara en förevändning. Självfallet går det inte att på så lösa grunder avskeda en arbetare, säger Bo Villner, jurist på LO-TCO Rättsskydd, fackets juristbyrå.

Det var i slutet av mars som lagerarbetarna på Animail, som säljer djurfoder och tillbehör för husdjur, vände sig till sin vd. De hade fått nog av övertid, låga löner och dålig arbetsmiljö och ville ha kollektivavtal. Kravet kom från gruppen men i vd:s ögon blev Erik, som vi kan kalla honom, den ansvariga. Vd:n kallade Erik illojal som fått kollegorna att kräva kollektivavtal. På ett möte med alla anställda sa han att kollektivavtal var en dålig idé. Att det var för dyrt och det skulle kunna leda till uppsägningar.  Allt detta framgår i stämningsansökningen.   

Efter mötet försökte vd:n få Erik att sluta. När Erik inte gjorde det anklagades han för att ta emot mutor och avskedades. De påstådda mutorna var öl som den lokala jaktklubben gav lagerarbetarna som tack för att de hjälpte dem med foder som annars skulle slängas.  
Men Animails och jaktklubbens överenskommelse om fodret hade gjorts två år innan Erik började på lagret. Redan från början fick alla lagerarbetare öl som tack. Men bara Erik avskedades.
– De ville bli av med honom på grund av hans fackliga engagemang. Ölen var bara en förevändning. Självfallet går det inte att på så lösa grunder avskeda en arbetare, säger Bo Villner

Bo Villner anser inte att det går att prata om ölen som en muta.
– Alla vet ju att mutas innebär att man tar emot något värdefullt för att gynna någon på någon annans bekostnad. Men jaktklubben hämtade det värdelösa avfallet utan att kunna dra någon fördel av ölen. Man ville bara visa ren hygglighet. Denna tradition fanns redan när personen jag företräder anställdes. Dessutom fick alla på lagret öl, men bara en fick bära hundhuvudet. Så Animails ”rättvisa” är svår att förstå. Jaktklubben tog initiativet och de anställda har inte haft anledning att motsätta sig detta.

Om Arbetsdomstolen går på Handels linje kan Animail tvingas betala skadestånd på upp till 1 miljon kronor.

Fakta

Skillnad uppsägning och avskedMan kan sägas upp av personliga skäl eller arbetsbrist. Vid uppsägning gäller uppsägningstid under den tiden får man lön.

Ett avskedande innebär att arbetsgivaren avslutar anställningen med omedelbar verkan och att den anställde inte har rätt till någon uppsägningstid. Avsked förutsätter att den anställde grovt misskött sig, exempelvis grov illojalitet, brottslighet gentemot arbetsgivaren eller arbetsvägran.