Hyresgästföreningens anställda tillhör tre fackliga organisationer som förhandlat samtidigt: Handels, Saco och Journalistförbundet. För Handels del var avtalsförhandlingarna klara redan i slutet av september, men då Journalistförbundet fortsatt att förhandla har Handels väntat tills nu med att underteckna avtalet.
– Jag är nöjd. Det bästa är att vi fått gehör för vårt krav att öka restidsersättningen från fyra till sex timmar, säger Annika Onttonen på Hyresgästföreningen i Motala som var med och förhandlade.

Ersättning för restid fördes in i avtalet först 2010, och då med maximalt fyra timmar per resa, medan flera jämförbara avtal har sex timmar. Restidsersättningen gäller för anställda som inte har oreglerad arbetstid.
I gengäld fick arbetsgivaren igenom en förlängning av tiden för provanställning från tre till sex månader.
– Det var ett schyst byte, tycker Annika Onttonen.

Lönerna ökar som i de flesta avtal med 6,8 procent på tre år.
Hyresgästföreningens medlemsvärvare har helt provisionsbaserad lön. Värvarna i Stockholmsregionen har dock sedan 2011 möjlighet att tillämpa ett lönesystem som innehåller en garantilön och gör att inkomsten blir jämnare från månad till månad. Detta permanentas nu i Stockholm. I övriga landet kan parterna förhandla lokalt om att införa systemet om intresse finns.

– Behovet har varit störst i Stockholm, eftersom arbetssituationen och bostadpolitiken här skiljer sig från övriga landet. Sedan systemet infördes har vi både fått lättare att rekrytera värvare och lyckats bättre med att värva medlemmar, säger Mikael Höglund, värvare i Stockholm.

Hyresgästföreningen

Arvoden höjs
6,8 procent direkt

  • Avtalet mellan Handels och Hyresgästföreningen är treårigt och gäller från 1 oktober 2013 till 30 september 2016.
  • Lönerna ökar varje år med 2,2 procent, 2,2 procent respektive 2,4 procent.
  • Arvoden och förrättningstillägg höjs med 6,8 procent redan första året och gäller hela perioden.
  • Restidsersättning förlängs från fyra till sex timmar per resa för anställda som inte har oreglerad arbetstid.
  • Tid för provanställning förlängs från tre till sex månader.
  • Avtalet gäller för cirka 400 anställda i Hyresgästföreningen i hela Sverige.
  • Handels organiserar de flesta anställda. Saco organiserar akademiker som jurister. Journalistförbundet organiserar journalisterna vid medlemstidningen Hem & Hyra.