Sex Handelsmedlemmar får mellan 3 000 och 10 000 kronor för olika kulturprojekt. En av dem är David Öqvist som jobbar på Åhléns i Stockholm. Han frilansar som illustratör och får stipendium för att göra en tecknad serie i historisk miljö. Äventyret heter ”En rallarskröna” och utspelas under järnvägsbyggandet på 1860-talet.

– Det är en idé jag har haft i många år. Nu ska den förhoppningsvis ges ut av serieförlaget Egmont. Tack vare stipendiet kan jag göra mer research, säger David Öqvist.
Berättelsen från industrialiseringen av Sverige har också en facklig koppling.
– Rallarna var tidiga med att bilda föregångare till fackföreningar genom en gemensam sjukkassa.

Ett än tydligare fackligt perspektiv har Ylva Holmgren som jobbar på Emmaus i Göteborg. Hon får 10 000 kronor för sitt dokumentärfilmsprojekt om det fackliga arbetet på den konfliktfyllda arbetsplatsen Trafficare.
”Jag vill visa hur viktigt det är att värna om arbetsrätten och vad som händer när det fackliga engagemanget ställs på sin spets”, förklarar Ylva Holmgren i sin stipendieansökan.

Fackklubben på Martin & Servera i Norrköping är ett dansant gäng som tidigare fått kulturstipendium för att ordna salsakurs på jobbet. Nu har de fått 10 000 kronor för att slå sig på breakdance.

Emma Almgren på Handels som handlagt ansökningarna tycker att kvaliteten i år varit ovanligt hög.
– Stipendiet syftar till att göra kulturen tillgänglig och uppmuntra eget skapande. Det är extra glädjande om det samtidigt främjar fackliga intressen, säger hon.

Handels kulturstipendium är på maximalt 60 000 kronor. I år får sex av 13 sökande dela på 43 000 kronor.  Stipendiaterna utses av förbundsstyrelsen.

De får Handels kulturstipendium 2013

David Öqvist, Åhléns, Stockholm, 10 000 kronor.
För serieprojektet "En rallarskröna" om industrialismen och det fackliga löftets gryning.

Ylva Holmgren, Emmaus, Göteborg, 10 000 kronor.
För ett dokumentärfilmsprojekt om fackklubben på Trafficare AB i Göteborg

Jimmy Valdés, Martin & Servera, Norrköping, 10 000 kronor.
För att starta en breakdancekurs för Handels medlemmar på arbetsplatsen.

Tatjana Nknangi, Vendelsö, 5 000 kr.
För att ställa ut sina tavlor i blandteknik som tolkar det moderna samhället.

Anna Lundströmer, Kommunal, Stockholm, 5 000 kr.
För att ställa ut sina konstverk i serien "Friends of Mrs Black"

Ulrika Svensson, Willys, Vartofta, 3 000 kr.
För att delta med en fotoserie i Runös vintersalong.