– Det här priset gör att vi kommer att kunna fortsätta, fler har blivit nyfikna och intresserade av vad vi gör, säger Eva Långberg på ABF Dala Finnmark som har varit initiativtagare och ledare för Bröd i Bergslagen.

Projektet drevs av ABF Dala Finnmark tillsammans med Ekomuseum Bergslagen med stöd av EU mellan åren 2010 till 2012. Meningen var bland annat att sprida kunskap om hur man bakar i vedeldade ugnar, till exempel hur länge man ska elda i dem för att få rätt temperatur till olika sorters bröd. Tanken var också att involvera människor från andra baktraditioner än den svenska för att också kunna ta del av deras erfarenheter.

– Man gräddar direkt på stenhällen eller järnhällen, det är något man måste träna sig på. Och tekniken att baka, kavla och grädda i vedeldade ugnar finns ofta naturligt om man till exempel inte självklart har haft tillgång till elektrisk ugn, säger Eva Långberg.

Drygt hundra personer med internationell bakgrund och som bor i Smedjebacken och Ludvika kommuner har deltagit i projektet.

Priset är ett stipendium på tiotusen kronor och en bagge i gjutjärn av konstnären Peter Gadh. Det delades ut av Landsbygdsnätverket som är en del av regeringens och EU:s stöd för utveckling av landsbygden.