Under 2011 och 2012 fick den anställda för lite lön, övertidsersättning och semesterersättning. Nu är butiken stämd på sammanlagt 114 663 kronor plus ett allmänt skadestånd på 50 000 kronor.

Arbetsgivaren har tillbakavisat stämningen och hävdar att den anställda har haft ett förhållande med sin arbetsledare och att de tillsammans har förfalskat tidrapporter. Det skulle ha lett till att den anställda istället har fått för mycket lön.

Erik Grahn på LO-TCO rättsskydd, den anställdas ombud, menar att arbetsgivarens påståenden inte går att bemöta.

-Jag kommer nu att begära att de preciserar sig, att de förklarar vad grunden för deras bestridande egentligen är. De hänvisar till exempel till rapporter som inte finns med i bestridandet, säger han.

Tidigast om ett halvår väntas domstolens avgörande i målet.