– Hur kan ett test vara mer avgörande än kollegors och chefs omdöme om att jag gör ett bra jobb, säger en timanställd som nyligen fick sluta på grund av dåligt testresultat.

Genom det webbaserade personlighetstestet vill Coop Norrbotten kolla hur bra deras personal är på att ge service.  De anställda får svara på frågor som ”Du är på restaurang. En främmande person sätter sig bredvid dig och berättar om sina bekymmer. Vad gör du?” ”Ett barn tappar sin glass på gatan. Vad gör du?” Tre svarsalternativ ges.

Dåligt resultat skulle leda till utbildning.  Så blev det inte. I stället avgör testet om en person ska lasas in eller inte.
– Klarar man det inte får man sluta, säger Marina Öhrvall, klubbordförande på Coop Forum i Boden.
 
Det hände nyligen en timanställd på Marina Öhrvalls butik. Den timanställda hade jobbat i nästan ett år och närmade sig inlasning (se faktaruta).
– Jag blev chockad över att jag fick sluta. Tydligen ska det ha stått att man inte får vara kvar på Coop om man inte klarar testet, men det såg inte jag.  Jag läste väl slarvigt, säger den tidigare timanställda som inte vill gå ut med sitt namn i tidningen.

Även fackklubben reagerade starkt.
– Hon har skött sitt jobb perfekt.  Det är orimligt att hon inte får vara kvar. Vi är väldigt besvikna på Coop Norrbotten. Att de kan bete sig så här mot sina anställda, säger Marina Öhrvall.
När förhandling inte ledde någonstans gick ett gäng kollegor till Coop Norrbottens huvudkontor. Men rött på testet betyder att man få sluta. Punkt slut.
– Jag beklagar det som hänt. Men det är en policy vi har, får man inte godkänt får man inte stanna kvar. Det är inte ett särskilt svårt prov, säger Hans Sundström, personalchef på Coop Norrbotten.
Hur tillförlitliga tycker du att personlighetstester är?
– Det kan alltid bli fel, säger Hans Sundström.
Ändå är er policy att icke godkänt på testet, oavsett arbetsinsatsen, leder till att man får sluta?
– Jo, så kan det bli.

Fackklubben tycker att om personlighetstestet ska vara avgörande för framtida anställning ska testet göras vid rekryteringen.  Det är en kritik som Coop Norrbotten till viss del tagit till sig.
– Det är skälig kritik att testet borde göras tidigt. Vi ska se över detta. Däremot är det en för stor apparat att göra när vi bara anställer för kortare tid som sommaren, säger Hans Sundström.  

Facket är även starkt kritiskt till att anställda inte får tillräcklig information om hur testet används. Men enligt Coop Norrbotten ges den informationen.

Coop Butiker och Stormarknader som äger hälften av Coops butiker i landet (se faktaruta) använder sig av personlighetstestet, både i kompetensutvecklings syfte och vid rekrytering.
– Men det är alltid den samlade bedömningen som avgör när vi anställer en person. Testet är ett av flera sätt att få en samlad bedömning av en person, säger Karin Bartholf, personalchef på Coop.

Konsumentföreningarna är fristående därför vill inte Karin Bartholf uttala sig om hur just Coop Norrbotten använder sig av personlighetstestet.

Fotnot: Inlasning gör att personen kvalificerar sig till företrädesrätt till fast anställning. Finns det inte redan personer med företrädesrätt ska den tillfälliga anställningen övergå i fast anställning.

Fakta:

Mäter fallenhet för service

Testet, Service First, görs på nätet och är utformat av företaget Assessio. Testet ska mäta personens fallenhet för att ge bra kundservice. Testet är granskat och godkänt av stiftelsen för tillämpad psykologi (STP) som är det organ som granskar psykologiska test i Sverige.

Inte olagligt

"Anställda måste veta hur resultatet ska användas"

Dåligt resultat på ett servicetest är inte saklig grund för uppsägning, enligt LO-TCO Rättsskydd. Men på Coop Norrbotten handlar det inte om uppsägning från en anställning, utan om att ett tillfälligt arbete inte förlängs. Och för det behöver inte arbetsgivare ange skäl, om personen inte har företrädesrätt.
-- Det är för jävligt rent ut sagt. Men det är inte olagligt. Vi trycker på att den anställda ska ha god tid på sig och veta hur resultatet kommer att användas. Här har Coop Norrbotten en hel del att leva upp till, säger Anna-Karin Lilja, ombudsman på Handels i Luleå.

Coops organisation

Coop Butiker och Stormarknader sköter driften av cirka hälften av landets 700 Coop-butiker.

I Coop Butiker och Stormarknader ingår konsumentföreningarna Coop Medlem Norrort, Solidar, Stockholm, Svea och Coop Medlem i Mellansverige.

Övriga konsumentföreningar, som Coop Norrbotten, är fristående. Men Coop genomgår nu en omorganisering som innebär att Coop Butiker och Stormarknader ska samarbeta mer med de fristående konsumentföreningarna. Som ett led i detta bildades ett nytt gemensamt bolag Coop Sverige AB vid årsskiftet.