Under 2013 ökade Handels med 2 477 medlemmar eller 1, 7 procent, till totalt 151 553 medlemmar vid årsskiftet. Det innebär att förbundet har vuxit för andra året i rad. 2012 ökade antalet medlemmar i förbundet med 2, 9 procent efter att det under flera år, sedan regeringsskiftet 2006, minskade i antal medlemmar.

– Det här visar att ökningen under 2012 inte var någon tillfällighet. Det visar också att vi har hittat en bra modell med en mängd riktade insatser och att vi ska jobba vidare för att utveckla den, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

Han nämner medlemsutvecklingsråd, rekryteringsansvariga av medlemmar på varje avdelning och handels telefonlinje för facklig rådgivning, Handels direkt, som några exempel på verksamhet som bidragit till att förbundet växer.

– Vi har sagt att vi ska öka antalet medlemmar med 3 000 fram till kongressen 2016. Det vågar vi säga för att vi vet att vi idag har en organisation som mäktar med det.

Samtidigt som Handels, liksom fackförbundet Kommunal, fortsätter att växa tappar alla andra LO-förbund medlemmar. I snitt minskade LO-förbunden sitt medlemsantal med 1, 1 procent under 2013, enligt en sammanställning av tidningen Arbetet.

Största medlemstappet hade GS, facket för skogs-, trä och grafisk bransch, Pappersindustriarbetareförbundet och Hotell och Restaurangfacket.