– Det har aldrig funnits några pengar att betala löner med. Det har företagaren vetat från första anställningsdagen.  Det finns inga möjligheter att betala nu heller. Vid en konkurs gäller den statliga lönegarantin. Då kan de anställda få sina pengar, säger Bo Villner, jurist på LO- TCO Rättsskydd., som är fackets jurister.

Konfektyrboden säljer mums-mums och kokosbollar till livsmedelsbutiker. En av deras kunder var Coop Norrbotten. Flera av de unga personer som jobbat på Konfektyrboden har bara fått bråkdelen av sin lön. När de tagit upp det med arbetsgivaren har de blivit hotade. Handels har stämt Konfektyrboden i fem fall, fyra för utebliven lön och en för föreningsrättsskränkning.

I mitten av december kom första domen. Enligt Luleå Tingsrätt ska företagaren betala 30 000 kronor samt rättegångskostnader. Domen har nu vunnit laga kraft. Men då LO-TCO Rättsskydd gör bedömningen att företagaren inte kan betala har man i dag begärt honom i konkurs. Om Luleå tingsrätt beslutar om konkurs utses en konkursförvaltare och de anställda kan då få sin uteblivna lön genom lönegarantin.

– Konfektyrbodens agerande leder till att skattebetalarna får stå för notan genom lönegarantin, säger Bo Villner, jurist på LO-TCO Rättsskydd.

Fakta:

Verksamheten har drivits i två former

Verksamheten drivs av två arbetsgivare, dels företagaren (chefen) själv, dels i bolagsform, Konfektyrboden AB. Tre av stämningarna är gentemot företagaren. Två av stämningarna är emot Konfektyrboden AB. En av de anställda har varit anställd av bolaget, övriga av företagaren själv.

Konkursbegäran är riktad mot företagaren.

Källa: Stämningsansökningarna samt anställningsavtal.