– Vi har tydliga regler om när man får ta hem varor och när man inte får det. Framför allt måste man fråga sin chef. Vid två tillfällen har de två medarbetarna inte gjort det. Vi har 1 500 medarbetare och det är viktigt att regler följs, säger Klas Olsson, informationschef på Konsum Värmland.

Tre veckor innan de anställda tog med sig maten hem hade Konsum Värmlands säkerhetschef varit på plats och dragit säkerhetsrutinerna. Till dem hör att varor inte får tas hem utan att det clearats med chefen. Eftersom de två kvinnorna, Anita Eriksson och Marianne Nilsson, inte gjort det ville Konsum Värmland avskeda dem. Men för att avskedet inte skulle ligga dem i fatet när de söker nya jobb fick Konsum Värmland kvinnorna att säga upp sig själva.

Anita Eriksson och Marianne Nilsson säger att de vetat om reglerna.
– De har gällt länge. Men i vår butik med tre anställda har praktiken sett annorlunda ut. Alla har tagit hem varor som passerat bäst-före-datumet utan att fråga sin närmaste chef. Även den som vi skulle ha frågat, säger de båda.

Trots traditionen i butiken gick Anita Eriksson till sin närmaste chef någon vecka efter och berättade att de hade tagit hem gammal mat som annars skulle ha slängts i soptunnan. 
– Sedan drogs allt i gång. Vi pratade med vår närmaste chef i förtroende och så blev det så här. Det är en besvikelse. Det känns också orättvist att det bara är vi som drabbas när alla har gjort samma sak, säger Anita Eriksson och Marianne Nilsson.

Enligt Konsum Värmland är det omöjligt att säga om maten var gammal eller inte. Hur känns det?
– Det är för jävligt faktiskt. Vi har aldrig tagit någonting. Vi tog sopor rent krasst. Någonting som alla gjort i butiken. Och så ses det som stöld, säger Anita Eriksson och Marianne Nilsson.

Butikschefen Lena Lundberg, har varit chef i sex år. Hon menar att det inte funnits en tradition av att ta hem gammal mat utan godkännande av närmaste chef.
– När jag tagit hem varor har det varit godkänt av min närmaste chef. När Anita berättade att de tagit hem gammal mat utan att jag godkänt det hade jag inget val. För att inte brista i förtroende gentemot min chef var jag tvungen att berätta, säger Lena Lundberg.

Efter att ha sagt upp sig själva kontaktade Anita Eriksson och Marianne Nilsson Handels och förhandlingar inleddes. Facket har försökt göra det möjligt för kvinnorna att ha kvar sin anställning. I går avslutades den centrala förhandlingen i oenighet. Anita Eriksson och Marianne Nilsson har nu sagt upp sig själva. 
– Vi hade inget val. Säga upp oss själva eller bli avskedade, säger Anita Eriksson och Marianne Nilsson.

Handels har beslutat att inte driva ärendet vidare till domstol.
– De har gjort någonting man inte får göra enligt säkerhetsrutinerna, säger Eva Enström Johnsson, ombudsman på Handels i Karlstad.

Bakgrund:

Detta har hänt:

1. I slutet av augusti besöker säkerhetschefen butiken och informerar om säkerhetsrutinerna.

2. I september tar de två kvinnorna med sig vad de säger är gammal mat hem.

3. Konsum Värmland vill säga upp kvinnorna, men får dem att säga upp sig själva. Enligt informationschefen Klas Olsson för att de lättare ska få annat jobb.

4. De två kvinnorna vänder sig till Handels. Uppsägningarna tas tillbaka och förhandlingarna förs på lokal och central nivå. I går avslutades förhandlingarna och kvinnor har nu sagt upp sig själva.