Branschorganisationen Sveriges Frisörföretagare har avtalskonferens torsdagen den 30 januari.
– Vi ska diskutera avtal, förhandlingar och krav med våra medlemmar, säger Frisörföretagarnas vd Ted Gemzell.
Frisörföretagarna ska också ta ställning till om de ska göra allvar av sitt hot att upphöra som arbetsgivarorganisation när nuvarande kollektivavtal löper ut den 31 mars.

Om avtalet ska upphöra måste någon av parterna säga upp det senast den 31 januari, alltså dagen efter konferensen. Annars förlängs avtalet automatiskt med ett år.
Det vanliga är att åtminstone facket säger upp avtalet senast den 31 januari, samtidigt som man begär förhandling om ett nytt avtal. Om arbetsgivarna denna gång inte vill förhandla om ett nytt avtal ska de meddela detta till facket.

Inför konferensen ser det ut som arbetsgivarna är villiga att komma till förhandlingsbordet. Frisörföretagarnas ordförande Matilda Mielind anser sig ha fått uppmuntrande signaler från den arbetsgrupp där fack och arbetsgivare gemensamt arbetar med hur frisöravtalet kan utvecklas.
– Vår ambition är att förhandla fram ett nytt avtal. Styrelsen uppfattar att det finns en vilja från båda parter i avtalsgruppen att förändra och förenkla avtalet, säger Matilda Mielind.
Handels avtalssekreterare Per Bardh och frisörombudsman Linda Palmetzhofer har bjudits in till Frisörföretagarnas konferens för att förklara fackets syn på avtalet och svara på frågor.

Frisöravtalet är i dag mycket komplicerat, bland annat på grund av kompromisser som till slut träffats i de svåra avtalsförhandlingarna 2010, 2012 och 2013. Den värsta stötestenen är och förblir synen på ob-tilläggen. Frisörföretagarna vill förändra systemet och minska skillnaden mellan företag med kollektivavtal och den stora mängd salonger som inte har avtal.

Linda Palmetzhofer på Handels försäkrar att facket månar om utvecklingen inom frisörbranschen, men är inte beredd att rakt av skrota ob-tilläggen.
– Man kan inte bara riva bort en sida ur kollektivavtalet. Frisörföretagarna måste komma med realistiska förslag på vad de vill kompensera med.

Arbetsgruppen där fack och arbetsgivare gemensamt försöker ta fram statistik och andra uppgifter om frisörbranschen har nytt möte denna vecka. Det har varit svårt att skapa en gemensam bild av branschen, men förhoppningen är att man ska kunna enas om ett antal nyckeltal.

Tidplan

Vägen till nytt frisöravtal

30 januari Frisörföretagarna håller avtalskonferens.
31 januari Frisöravtalet måste sägas upp, annars förlängs det med ett år.
21 februari Fack och arbetsgivare byter avtalskrav (om inte Frisörföretagarna frånträtt avtalet.)
11 mars Förhandlingar startar. Sju förhandlingsdagar är planerade.
1 april Nytt avtal börjar gälla -- om parterna har kommit överens. Annars hotar konflikt.