– Det är otroligt glädjande att vi går i takt med våra medlemmar. Att vi har uppfattat rätt och driver rätt frågor. Just att visstidsanställningar inte ska kunna staplas på varandra, trygga jobb är någonting vi driver stenhårt, säger Susanna Gideonsson, 1:a vice förbundsordförande på Handels.

14 september röstar Sverige om vilken regering som ska styra landet. För att ta reda på vilka frågor som är viktiga har LO:s fackförbunds medlemmar fått ta ställning till åtta frågor rörande sysselsättning, anställningsformer och välfärd.

Nästan 23 000 har svarat, varav cirka 2 000 medlemmar i Handels. Av dem anser drygt 84 procent att arbetsgivare inte ska få stapla visstidsanställningar på varandra.

En annan viktig fråga för Handels medlemmar är att vinsterna hos privata företag inom skattefinansierad vård, skola och omsorg ska begränsas och att de mesta av vinsterna ska återinvesteras i verksamheten.  Det finns redan ett kongressbeslut att LO ska verka för detta, ett beslut som Handels var drivande i. Men den senaste veckan har det sett ut som LO vacklat. LO har öppnat upp för förhandlingar om vinst och kvalitet med arbetsgivare i välfärdssektorn.
– Det där är ett missförstånd, att LO skulle vackla. Kongressbeslutet står fast. Det är jag trygg med. Att begränsa vinster inom välfärdssektorn är någonting som Handels drivit, först i vår egen kongress och sedan på LO-kongressen. Nu ser vi att vi får gehör. LO:s enkät visar att inte bara Handels medlemmar tycker detta är viktigt, säger Susanna Gideonsson, 1:a vice förbundsordförande på Handels.

Handels har länge drivit frågan om rätten till heltid. Men för medlemmarna hamnar frågan på sista plats. Drygt 65 procent tycker att en lag som ger rätt till heltid är viktig.
– Jag kan förstå det. Många som jobbar deltid idag har tyngre jobb än de som jobbar heltid. De skulle inte orka arbeta heltid utifrån deras nuvarande arbetsuppgifter. De kan också ha svårt att se att livspusslet skulle gå att lösa om de jobbar heltid, samhället med exempelvis förskola på obekväm arbetstid ställer inte upp. Men om heltid skulle vara norm skulle samhället tvingas ta sitt ansvar. Men vi vill helst nå framgång i heltidsfrågan via avtal innan vi kräver lag, säger Susanna Gideonsson.

Handels ska nu jobba vidare med de frågor som medlemmarna tycker är viktiga i sin valkampanj.
– Vi har prickat rätt på vilka frågor som är viktiga så valkampanjen står fast, säger Susanna Gideonsson.

Fakta

Viktigaste frågorna för Handelsmedlemmar

Arbetsgivare ska inte kunna stapla visstidsanställningar på varandra (83,4 procent).

Människor som kommer från andra länder och arbetar i Sverige ska ha samma rättigheter som svenska arbetstagare (82,3 procent).

Vinsterna hos privata företag inom skattefinansierad vård, skola och omsorg ska begränsas (79,9 procent).

Taket i a-kassan ska höjas (78,1 procent).

Det ska bli en lag om rätt till heltid för deltidsanställda (64,5 procent).

Fakta

22 617 har svarat

Totalt har 22 617 deltagit i LO:s satsning Mitt Sverige - Vår framtid.
14 förbund har deltagit, däribland Handels.
2 049 Handelsmedlemmar har deltagit.  Av dem var 1 117 kvinnor och 891 män. 41 ville inte uppge kön.
Flest var 41 till 65 år.
Källa: LO