Handels avtalssekreterare Per Bardh säger, att språktillägg är en fråga som knappast diskuterats inför avtalsrörelserna. Kommer frågan upp ska den vägas mot andra krav.
– I framför allt i Stockholm ser vi hur turistströmmarna ökar. Vi hör ryska, tyska, engelska och många asiatiska språk. Det är möjligt att vi får en större diskussion om det här i framtiden, säger han.

Hos arbetsgivarna på Svensk Handel vill man inte kopiera det finska systemet.
– Det skulle vara fel väg att gå, säger förhandlingschef Mattias Dahl, men kan tänka sig att tydliggöra instruktionerna för hur den individuella lönesättningen ska gå till. Språk är en kompetens som kan vägas in i lönen.