– Jättebra! fastslår Outi Blomqvist, fyrspråkig försäljare på parfymavdelningen.

Så fort hon kommit fram till parfymavdelningen på Stockmanns Helsingforsvaruhus, ser Tatjana Zacharova från Moskva att försäljaren har en rysk flagga på sin namnskylt.
– Zdravstvujte, sjto zjelajete (Goddag, vad önskar Ni)? frågar Outi Blomqvist.

Finska är ett litet språk och på Stockmann finns en tradition av så kallat språktillägg.
– Det handlar om såväl personlig service som konkurrensfördelar, säger personalchef Rommi Santeri till Handelsnytt.

Outi Blomqvist, som jobbat över 30 år på varuhuset, bär förutom ryska flaggan även finsk, svensk och engelsk flagg.
Finska måste alla på varuhuset kunna. För svenska språket får hon därtill sju procent och för engelskan och ryskan ytterligare fem procent i påslag.

I Finland är detta inskrivet i kollektivavtal. Men ombudsman Bo Jansson på Servicefacket PAM uppger att många varuhuskedjor inte vill betala för extra språk.
– Avtalet är så diffust skrivet att vi tvingats gå till domstol flera gånger. Svårigheten är att bevisa att språket verkligen är nödvändigt i den dagliga verksamheten.

På Stockmann i Helsingfors är dock språken A och O. Två färjor från Sverige och ett antal tåg från Ryssland varje dag, garanterar den saken. Stockmann testar först noga de nyanställdas språkkunskaper, är de tillräckliga blir det genast en extra flagga på namnskylten och klirr i lönekuvertet.
– Svenska och engelska lärde jag mig i grundskolan och ryska på gymnasiet. Alla tre språken talar jag dagligen med kunder, berättar Outi Blomqvist.

Tatjana Zacharova från Moskva berömmer Outi Blomqvists ryska och tycker betjäning på modersmålet är…
– Otjen udobno (Mycket bekvämt)!

Stockmann

2 000 anställda

Stockmanns varuhus i Helsingfors är till ytan det femte största varuhuset i Europa. Störst är Harrods i London.

På varuhuset i Helsingfors arbetar nära 2 000 anställda. I Europa driver koncernen 14 andra varuhus och många butiker. I andra delar av affärsverksamheten ingår bland annat Lindex.

Servicefacket PAM (Palvelualojen ammattiliitto PAM) organiserar anställda inom de privata servicebranscherna, så som detaljhandel, restauranger, fastighetsskötsel m fl. Förbundet har 220 000 medlemmar, varav 80 procent är kvinnor.