Jag arbetar i en mindre butik på en gågata. Under julhandeln skulle vi ha dörren till butiken öppen för att locka in kunder. Flera av oss anställda upplevde det som väldigt osäkert men framför allt kallt och ohälsosamt. Vi har inget skyddsombud och det går inte att prata med chefen.
Frusen

Svar: Är ni fler än fem anställda kan ni utse ett skyddsombud, skyddsombudet har rätt att kräva av arbetsgivaren att åtgärder ska vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Arbetsgivaren är skyldig att lämna besked i frågan utan dröjsmål, om inte detta sker inom skälig tid kan ärendet gå vidare till arbetsmiljöverket. Arbetsmiljölagen § 6 6a.

Finns det inget lokalt skyddsombud kan ni alltid ta kontakt med oss på Handels Direkt, så kan vi förmedla kontakt till ett regionalt skyddsombud.
Charlotte Hörnstedt, Handels Direkt