55 anställda har sagts upp och 52 har tvingats gå ned i arbetstid i samband med Plantagens beslut att satsa mer på växter och växtnära produkter.

I hälften av butikerna kom Plantagen överens med Handels om att göra avsteg från turordningsprincipen i las, det vill säga att den som är sist anställd ska gå först när det blir uppsägningar.
– De som har sagts upp eller fått färre timmar är de butiksmedarbetare som saknade växtkompetens, de som inte hade trädgårdsmästarutbildning, floristutbildning eller dokumenterad erfarenhet, säger Jeanette Höglund Lindqvist, HR-chef på Plantagen.

I Malmö finns fyra Plantagen-butiker. I en av dem frångicks principen sist in först ut vid uppsägningarna.
– Vi tyckte att det var rimligt att den som skulle vara ytterst ansvarig för till exempel trädgårdsavdelningen skulle ha den högre kompetensen, alltså en flerårig utbildning, säger ombudsmannen Morgan Wallén.

Fakta om Plantagen

Satsar mer på växter

Butikskedjan Plantagen behåller sina 41 butiker runt om i landet, som tillsammans har drygt 300 anställda efter uppsägningarna. Kedjan ska i och med omorganisationen satsa mer på växter och växtnära produkter, och mindre på övrigt sortiment, exempelvis trädgårdsmöbler.

Fakta om las

Sist in först ut gäller inte alltid

När en arbetsgivare säger upp ska den som varit anställd kortast tid sägas upp först, enligt regeln om turordning i lagen om anställningsskydd, las. Men arbetsgivaren kan också komma överens med facket om att frångå denna regel. Vanliga skäl till att komma överens om avsteg är att företaget vill behålla viss kompetens.