Telge tillväxt är ett företag som ägs av Södertälje Kommun. Det arbetar för att öka ungas möjligheter att få jobb. Två dagar i veckan ägnar ungdomarna åt utbildning och jobbsökeri i Arbetsförmedlingens regi. Ute på arbetsplatser, som Telge tillväxt ordnar, får de lön enligt Kommunals avtal för människor i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. På arbetsplatsen ska de få handledning och utbildning. Sen är tanken att de ska erbjudas anställning. Det är Telge tillväxts vd Harry McNeils beskrivning.

Men så är det inte alltid. På Axstores lager jobbade ungdomarna som vilka inhyrda som helst, enligt facket.  Att det var inhyrning och inte arbetsträning, säger även en butikschef på Coop som Handelsnytt pratat med. I båda fallen hade ungdomarna Kommunals lägre lön.

Nu ska Handels, Kommunal och Telge säkerställa att ungdomarna verkligen arbetstränar. En checklista för företaget som anlitar Telge ska tas fram.
– Telge tillväxt är inte ett bemanningsföretag. De ska inte heller anlitas så. För att göra det tydligt tar vi fram checklistan. Det har funnits brister i hur Telge marknadsför sig och det för vi en dialog om med Telge, säger Lenita Granlund, avtalssekreterare på Kommunal.

Nytt är också att facket på arbetsplatsen ska ha insyn i hur många ungdomar som kommer, vilken handledning som ska finnas, vilka arbetsuppgifter de ska göra och hur länge ungdomarna ska vara där.
– Det ger oss möjlighet att se att allt går rätt till, säger Per Bardh, avtalssekreterare på Handels.

Harry McNeil, vd för Telge tillväxt, är också nöjd med de nya reglerna.
– Det här gör det tydligare vad som krävs av de företag vi samarbetar med. Vi är inte ett bemanningsföretag och att ha ett gott samarbete med facket är viktigt för oss.

Ansvarig på Axstore har valt att inte kommentera händelsen i dagsläget. Coop Sverige, som äger hälften av landets butiker, säger att Telge tillväxt ska användas ”som en arbetsmarknadsåtgärd”.

Fakta:

KF och Folksam är delägare

Telge tillväxt ägs av Södertälje kommun. Det har i dagsläget sju samarbetspartners där ungdomarna får praktisera. Hit hör exempelvis Södertälje Sjukhus, Sodexo, Peab, Scania, Coop, Mekonomen och Folksam. KF, Folksam och Mekonomen är även delägare.