– Ifall någon med luva kliver in genom dörren ska man veta hur man ska agera. Klara riktlinjer skapar trygghet i situationen. Det har skett nio rån på drygt en månad i Gävle. Ett rån är en väldigt omskakande och allvarligt händelse, säger Stefan Reis, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Två butiker i Gävle har fått krav på sig efter Arbetsmiljöverkets besök, Halvards livs och Tempo. Butikerna måste bli bättre på att se till att de anställda vet hur man kan minska riskerna för hot, våld och rån och vad man ska göra om man råkar ut för det.

Tempo fick även kravet att låsa till varumottagningen, så att ingen obehörig kan ta sig in den vägen. I april ska Arbetsmiljöverket göra uppföljningsbesök för att kolla att butikerna gjort vad de måste.

Även Coop Konsum Eken och Ica Kvantum i Gävle kontrollerades i insatsen, men de fick inga krav på sig.

Fakta

Utbilda dig! 

• Genom webbutbildningen "Säker i butik" kan butiksanställda lära sig hur man kan minska riskerna för rån, öka beredskapen och lindra verkningarna om det ändå inträffar.
• Den är framtagen av Handelns arbetsmiljökommitté, är gratis och tar runt två timmar. Arbetsmiljöverket rekommenderar den.
• Du hittar den här!