Han jobbar på ABF i Örebro och är ordförande i den tillfälliga styresle som bildats inför årsmötet 31 mars. Närmaste framtiden kommer att ägnas åt att engagera fler medlemmar än de tre tjänstemän som bildat föreningen, samt driva opinion i valrörelserna inför valen till EU-parlamentet i vår och riksdag, kommun och landsting i höst.

Tomas Hjort anser att Vänsterpartiet i många fall driver Handels hjärtefrågor med större övertygelse än fackets traditionella partner Socialdemokraterna.
– Ta till exempel rätten till heltid. Det är en viktig jämställdhetsfråga där vi anser att lagstiftning behövs.
Handelsvänstern i Örebro län är den andra partiföreningen för Handelsmedlemmar i Vänsterpartiet. Sedan 2012 finns Handelsvänstern i Stockholm.