Ett bra lönesystem är en förutsättning för att fördelningen av det lokala löneutrymmet ska fungera. Chefen får inte godtyckligt ge pengar ur potten till den hen vill premiera. Stadium är enligt Handels ett bra exempel.
– De anställda bedöms efter tydliga kriterier och det finns en bra koppling till både utvecklingssamtal och lönesamtal, berömmer Handels ombudsman Fredrik Wimborn som varit med och förhandlat om Stadiums nya modell.

Vid utvecklingssamtalet får varje butikssäljare en handlingsplan. Inför lönesamtalet gör både chefen och den anställde en bedömning av prestationen utifrån sex kriterier (se faktaruta). Sedan fördelas lönepotten efter hur många poäng var och en fått.
– Det brukar skilja ungefär 200 kronor i löneökning mellan högst och lägst, säger Rikard Gustavsson, klubbordförande på Stadium i Borås.
När fördelningen är klar förhandlar klubben med chefen.
– Om vi tycker något är orättvist säger vi ifrån, men oftast är vi överens.

Tack vare att lönekriterierna finns med redan i utvecklingssamtalet vet alla vad som förväntas av dem. Rikard Gustavsson tycker de nya kriterierna är bättre än de som användes tidigare.
– De nya är mer allmängiltiga. Förut bedömdes till exempel visuell försäljning. Det slog snett eftersom vi har en expert på just det i vår butik.
Det bästa med pottfördelningen är enligt Rikard Gustavsson att det ger högre löneökningar än vid generellt utlägg. Det lokala löneutrymmet (i år 135 öre per timme) beräknas efter förbrukade timmar mellan september och november.
– Det brukar alltid bli högre än vad vi fastanställda har jobbat, på grund av vikarier och liknande. På så sätt får vi upp potten till kanske 185 öre eller mer.
Detta är en drivkraft för facket att komma överens med arbetsgivaren. Om parterna inte kan enas delas löneökningarna nämligen ut lika för alla, och då blir det alltså mindre pengar.

Stadium i Borås är en av få butiker i kedjan som har fackklubb. Där klubb saknas har chefen större möjligheter att fördela löneökningarna efter egen vilja. Mikael Gustavsson rekommenderar sina kolleger inom kedjan att bilda klubb. Han tror inte, som det ibland påstås, att den låga fackliga aktiviteten inom sporthandeln beror på individualism och tävlingsinstinkt hos sportnördarna bakom disken.
– Titta bara på hockeyspelarna i NHL, de har ett starkt fack som ofta strejkar. Snarare handlar det om att sporthandeln har många unga och stor personalomsättning.

Fakta:

Sex kriterier i Stadiums
lönesystem för säljare

Systemet bygger på sex kritierier: kompetens, kundmöte, försäljning, initiativförmåga, ordning & reda samt lagarbete & kommunikation.

Vid utvecklingssamtalet får varje medarbetare en handlingsplan med mål och uppgifter för det kommande året.

Inför lönepottsamtalet gör både chefen och den anställde en bedömning enligt de sex kriterierna. Poäng sätts i en skala från 1 (uppfyller ej kraven) till 5 (överträffar förväntningarna).

Poängen summeras och lönepotten fördelas i proportion till poängen.

Fakta:

Så fördelas den lokala lönepotten

60 procent av årets löneökning i detaljhandeln betalas ut till alla anställda, 40 procent läggs i en pott som fördelas på arbetsplatsen genom att fack och företag kommer överens.

Pottfördelningen ska bygga på ett lönesystem med kända kriterier som till exempel ansvar, servicekänsla och kompetens.

Om varken fack eller arbetsgivare begär lokal löneförhandling läggs löneökningarna ut generellt, alltså lika för alla. Detsamma gäller om parterna inte kan komma överens om fördelningen i lokala eller centrala förhandlingar.

Dagens modell för pottfördelning används långt ifrån över allt. På många arbetsplatser läggs löneökningarna ut generellt.

Svensk Handel vill se större löneskillnader mellan anställda och att arbetsgivarna ska få större makt över hur löneökningarna fördelas. Handels vill att anställda som ökar sin kompetens och tar större ansvar ska få en god löneutveckling.

Parterna har en gemensam arbetsgrupp som ska se över lönesystemen för butiker och lager. Målet är ett nytt lönesystem som ska gälla från 2016.