Det är glädjande är att vi nu så smått kan börja skönja ljuset av den demokratiutredning som Handels kongress 2011 beslutade om.
Vi har sett att vi blir färre klubbar och då börjar den fina demokratin halta.  Förslag att även fackombud ska kunna vara representantskapsledamot är ett stort steg framåt. Det finns de fackombud som är mer aktiva och involverade i avdelningarnas arbete än en del klubbar.

Allmän klubb – javisst, det låter alldeles förträffligt att alla skall tillhöra en klubb och genom detta få möjlighet till representation. Men vad gör vi när vi om och om igen försökt att starta upp allmänna klubbar med oss i avdelningsstyrelsen som interrimsstyrelse? Vi kan inte trolla med knäna.  I dag söker människor information på andra sätt, till exempel genom sociala medier. Då kan det kännas omotiverat att gå på möte såvida det inte rör den egna arbetsplatsen. Därför är det svårt skapa fungerande allmänna klubbar för medlemmar från många olika arbetsplatser.

Riksklubbar – att de som är anställda på fackförbund och a-kassor ska kallas föreningar kanske känns lite konstigt, men att dessa ska ingå i en allmän klubb känns ännu konstigare. Då tycker jag att vi är tillbaka på ruta ett igen: Allmän klubb – går inte, försöker igen med interrimsstyrelse – går inte.  Tanken är god och jag låter troligen negativ men hoppas innerligt att jag har fel.

Hur många representantskapsledamöter en klubb kan ha är naturligtvis en svår fråga. Faran att en klubb blir dominerade är en risk som man måste ta om vi nu pratar om demokrati.  Det är nog något som man måste diskutera på respektive avdelning om så skulle vara fallet. Det är avdelningens alla medlemmar som ska representeras.

Att medlemmarna kan få möjlighet att skriva motioner till förbundsstyrelsen mellan kongressperioderna är en bra utvidgning av demokratin, nu när allt sker fort. Jag hoppas att förslaget innebär att ordningen för inlämnadet av motioner blir samma som till kongressen. Det innebär att motionen går via avdelningens representantskap. Om motionen inte antas av avdelningen ska medlemmen själv kunna lämna in den som enskild motion.

Lisbet Nilsson

Anställd på Transportarbetareförbundets kontor i Malmö
Ombud på Handels kongress 2011

Bakgrund

Demokratiutredningen
ska stärka medlemmarna

• Handels kongress 2011 beslutade att tillsätta en utredning för att stärka medlemmarnas demokratiska inflytande i förbundet.

• Lisbet Nilsson i Malmö var en av dem som krävt en sådan utredning.

• Demokratiutredningen har nu lämnat 30 förslag på åtgärder som Handels förbundsstyrelse har ställt sig bakom. Bland förslagen finns:

• Ge medlemmar, klubbar och avdelningar rätt att lämna motioner (förslag) till förbundsstyrelsen.

• En arbetsgrupp ska stärka organisationen på arbetsplatserna: klubbar, fackombud och handelsombud. Alla medlemmar ska tillhöra en fungerande klubb.

• Inför en gemensam beräkning av antalet ombud till avdelningarnas representantskap: Ett ombud per 50 medlemmar, max tre ombud per klubb.

• Fackombud ska kunna delta i avdelningens representantskap.

• Rikstäckande firmaklubbar (för anställda i t ex fackförbund och a-kassor) ska byta namn till föreningar. Medlemmarna ska samtidigt tillhöra en allmän klubb i sin avdelning.

Redaktionen