Handels 19 avdelningar har som mål att ha ett eget kapital som täcker den egna verksamheten under sex månader. Handels avgiftsutredning konstaterar att alla avdelningar i dag uppfyller målet, men att spridningen är stor: från sju månader till nära sju år.

Utredningen hade till uppgift att föreslå ett sätt att ta hänsyn till avdelningarnas kapital vid utformningen av ett nytt avgiftssystem. Men så blev det inte. Variationerna i avdelningarnas tillgångar är för stora för att skapa sådana regler, anser utredarna.
– Det är viktigare att avgifterna blir lika i alla avdelningar. Vårt största problem är inte att vissa avdelningar har mycket pengar, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström som lett avgiftsutredningen.

Största egna kapitalet, 54,5 miljoner kronor, har Malmöavdelningen. Sett till hur länge kapitalet räcker för avdelningens drift är dock Linköpingsavdelningen rikast. Deras 42,6 miljoner kronor kan hålla avdelningen igång i 6,8 år.
– Vi har haft ett stort kapital sedan urminnes tider. Vi äger vår egen fastighet och har en hel del placerat i fonder som gjort att kapitalet växt, kommenterar Linköpingsavdelningens ordförande Ingela Leander.

Hon säger att avdelningen använder sina pengar till offensiva satsningar.
– Vi har maxat verksamheten. Vi har projektanställda i sex olika projekt, bland annat kring ungdomar, bemanningsföretag och medlemsvärvning. Men jag kan inte tänka mig att kasta ut pengar till vad som helst bara för att minska vårt kapital.

I dag har Linköpingsavdelningen lägsta tillåtna medlemsavgift, 10 kronor lägre än snittet för alla avdelningar. Avgiftsutredningen vill ha samma avgifter i alla avdelningar från 2017. Då måste Linköping höja sina avgifter, trots att avdelningen alltså redan har mer pengar än man kan göra av med.
– Det blir ett enkelt system med lika avgifter, säger Ingela Leander.

Hon kan dock tänka sig att rika avdelningar som hennes delar med sig till avdelningar med sämre ekonomi.
– Behoven kanske inte är störst här i Linköping. Jag ser inget problem i att skapa ett omfördelningssystem för att göra insatser där de bäst behövs, säger Ingela Leander.

Förslagen från avgiftsutredningen kommer att diskuteras på Handels förbundsråd i maj. Ingela Leander kan tänka sig att även avdelningarnas kapital kommer att diskuteras där.

Fakta

Stor skillnad i rikedom
mellan Handels avdelningar

Avdelning       Eget kapital  Fortlevnad
                        (milj kr)         (år)

              
1 Malmö           54,5               4,1
2 Trollhättan     17,0               2,1
3 Halmstad        3,0                0,6
4 Kristianstad   12,7               2,3
6 Helsingborg   12,8               1,9
9 Växjö            10,9               1,1
11 Örebro          5,6               1,2
12 Borås          10,0               2,1
13 Borlänge       7,1               1,6
16 Linköping    42,7               6,8
17 Karlstad       6,0                1,4
18 Västerås     15,2                1,5
20 Stockholm  27,1                1,0
24 Göteborg    29,7                2,6
26 Gävle         15,2                2,7
27 Sundsvall   14,7                2,1
29 Umeå         12,0                2,8
33 Luleå           8,9                 2,0
36 Uppsala       5,0                 0,8

Summa:         310                  2,1

 

Med fortlevnad menas hur länge det egna kapitalet kan finansiera avdelningens verksamhet om intäkterna helt skulle upphöra. Värdet på summaraden är snittvärdet för samtliga avdelningar.
Siffrorna kommer från kvartalsbokslut i september 2013.

Källa: Handels avgiftsutredning