Tomas Andersson, ordförande Handels Uppsala. (Eget kapital 5 Mkr):
– Vi får snåla lite, till exempel har vi aldrig utbildningar med övernattning. Rika avdelningar borde dela med sig, av solidariska skäl. Kapital som överstiger två års drift skulle kunna läggas i en verksamhetsfond där alla avdelningar får söka pengar till särskilda satsningar.

Kerstin Rosell, ordförande Handels Halmstad (Eget kapital 3 Mkr):
– Vi får hålla igen lite på att skicka folk på LO-kurser. Med mer pengar kunde vi haft ändå mer verksamhet. Jag tycker det är jättefel att det finns mångmiljonbelopp på avdelningarnas konton. En verksamhetsfond som jämnar ut tillgångarna verkar vara en bra idé.

Elin Westerberg, ordförande Handels Malmö (Eget kapital 54 Mkr):
– Malmöavdelningen har stort kapital sedan gammalt. Vi har mycket utåtriktat arbete, och är aldrig rädda för att satsa, även i sämre tider. Vår avdelningsstyrelse har inte behandlat frågan om utjämning mellan olika avdelningar, så jag vill inte kommentera det.

Martin Karlsson, ordförande Handels Göteborg (Eget kapital 30 Mkr):
– Avdelningen har varit återhållsam, men de senaste åren har vi tvärtom lagt budget med underskott för att ta av vårt kapital till offensiva satsningar. Fackets pengar ska inte ligga på hög utan användas till verksamhet. Jag är villig att diskutera former för utjämning.