Lars-Anders Häggström meddelade på onsdagen att han lämnar sitt uppdrag i samband med Handels förbundsråd 22–23 maj.
Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson bekräftar uppgiften. Lars-Anders Häggström själv meddelar att han väntar med att officiellt kommentera saken till efter förbundsstyrelsens sammanträde den 16 april.

Lars-Anders Häggström har varit aktiv i Handels sedan 1977. Han anställdes i förbundet 1983 och valdes till förbundsordförande 2005.
Han är drygt 63 år gammal och har därmed passerat pensionsåldern på 62 år.
Ny ordförande fram till kongressen 2016 utses av Handels förbundsråd i maj. Förbundsstyrelsen är valberedning. Allt tyder i dag på att Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson väljs till ny ordförande.
– Det finns ingen automatik i det, men om jag blir vald är jag beredd att ta över, säger Susanna Gideonsson.
Vad har Lars-Anders Häggström betytt för Handels under sina nio år som ordförande?
– Under Lars-Anders ledning har Handels blivit ett mycket framåt och framgångsrikt förbund som samlas kring gemensamma mål, säger Susanna Gideonsson.

Förbundsrådet ska också välja in en tredje person i förbundsstyrelsens verkställande utskott, som består av förbundsordförande och två vice ordförande. Susanna Gideonsson vill i dag inte spekulera om vem som tar plats i VU vid sidan av henne själv och Tommy Tillgren, som i dag är andre vice ordförande.