Problemen för de inhyrda på Icas lager i Helsingborg har varit många. Enligt facket har lönen varit för låg. Vilan mellan arbetspassen har inte varit tillräcklig och de anställda har haft orimliga prestationskrav på sig, som bryter mot kollektivavtalet. De inhyrda är medlemmar i Handels som har stämt Proffice i Arbetsdomstolen för de låga lönerna och kraven på prestation.

Arbetet med att få till en egen fackklubb har pågått länge. I lördags blev det klart.
– Det känns jättebra. Nu när vi är vår egen klubb med fokus på enbart våra frågor blir vi starkare. Jag hoppas fler förbund kan hjälpa bemanningsanställda att organisera sig i klubbar, säger André Börvall som valdes till klubbordförande.

Fackklubben har förhandlingsrätt. Men den vill Bemanningsföretagen, som är Proffice arbetsgivarorganisation, och Proffice inte erkänna. Enligt reglerna ligger förhandlingsrätten hos det så kallade administrativa förbundet, i det här fallet IF Metall. Men för de inhyrda på Icas lager i Helsingborg har IF Metall lämnat över rätten att förhandla till Handels och den nya fackklubben. Det går inte anser, arbetsgivarna. Det går visst, anser facken.
– Där vi har organisationsrätten har vi rätt att bilda klubb och klubbens syfte är att ha förhandlingsrätt så att problem kan lösas direkt och lokalt, säger Thomas Holm, ombudsman på Handels.

Inte heller LO-TCO Rättsskydd eller LO ser att det skulle finnas problem med att förhandlingsrätten lämnas över. Men bemanningsföretagen är av en annan åsikt.
– IF Metall kan ge fackklubben fullmakt att förhandla i enskilda frågor. Men är fortsatt ansvarigt förbund på lagret, säger Hanna Byström som är förhandlingschef på Bemanningsföretagen.

Enligt Maria Uggla, presschef på Proffice, kommer de att förhandla med fackklubben i de frågor som IF Metall ger klubben fullmakt.
– Men vi måste rätta oss efter kollektivavtalet som säger att IF Metall i första hand är det förbund som vi förhandlar med. Däremot välkomnar vi en lokal klubb att samarbeta med, säger Maria Uggla, presschef på Proffice.

Men att lämna över fullmakt är ingenting som IF Metall är intresserade av.
– Då skulle klubben förhandla i vårt namn. Vi har sagt och är absolut överens med Handels om att fackklubben ska rätten att förhandla och med Handels som ansvarigt förbund på just Ica lagret i Helsinborg, säger Christer Persson, enhetschef på IF Metalls förhandlingsenhet

Om inte Proffice förhandlar med fackklubben kan Handels dra saken i domstol.
– Då anser vi att det är förhandlingsvägran och vi kommer att stämma. Men vi är inte där än, säger Per Bardh, förhandlingschef på Handels. 

Fakta:

Ovanligt med klubbar för inhyrdaAtt inhyrda startar fackklubbar är ovanligt. Tidigare hade Handels en fackklubb för de inhyrda på Logent i Norrköping. Men de är nu medlemmar i Transport eftersom företaget bytte avtal.