I början av februari blev i år blev den 23-åriga kvinnan med omedelbar verkan uppsagd på grund av misskötsel på jobbet. Bland annat för att hon skulle ha kommit för sent och uträttat privatsaker på arbetstid. Hon hade varit anställd sedan 1 januari, och vid uppsägningen ännu inte fått sin första lön.

I slutet av februari fick hon 2 000 kronor. Mer fick hon inte. Arbetsgivaren drog av 16 500 kronor från hennes lön, med motiveringen att det motsvarade ett lån som kvinnan fått under sin tid som praktikant på företaget under hösten.

23-åringen nekar till att ha misskött jobbet, liksom till att ha lånat pengar av arbetsgivaren.
Kvinnan har nu med hjälp av fackets jurist stämt arbetsgivaren vid Norrköpings tingsrätt. Hon begär totalt 26 000 kronor i utebliven lön, uppsägningslön och semesterersättning, och dessutom 40 000 kronor i skadestånd för brott mot las, semesterlagen och kvittningslagen. Det senare syftar på hur arbetsgivaren låtit bli att betala lön med hänvisning till den påstådda skulden.

– Skulden som arbetsgivaren hänvisar till är påhittad. Det är inte tillåtet att kvitta lön på detta sätt, säger kvinnans juridiska ombud Jörgen Nilsson på LO-TCO Rättsskydd.
Han anser att kvinnan sagts upp utan saklig grund. Hon vill dock inte gå tillbaka till jobbet och kräver därför inte att uppsägningen ska återtas.