Att åka ut till gymnasieklasser och hålla entimmes skolinformationer gör många avdelningar i Handels. I Göteborg går man ett steg längre och bjuder in dem till heldagskurser.
– Träffar man en klass 18-åringar bara en timme blir det väldigt luddigt. Heldagskurserna är på skoltid och lärarna är ganska chockade. Det dyker upp folk som inte brukar vara i skolan överhuvudtaget, säger Maria Lindgren, ungdomssekreterare på Handels i Göteborg som håller i kurserna.

Kurserna är för gymnasietreor från handels- och frisörprogramet och har pågått ett par år. Maria Lindgren uppskattar att hon förra året höll kurs för 150-200 elever från runt tio skolor. Bara elevmedlemmar får komma, vilket är Handels gratis medlemsform för gymnasiets handels-, frisör- och hantverksprogram.
– Under kursen diskuterar vi trygga jobb och ungas situation, har grupparbeten och de får vara aktiva själva och exempelvis slå upp i kollektivavtalet vilken lön de ska ha när de börjar jobba.

Det är främst under våren som kurserna hålls. Gymnasieeleverna ska vara förberedda när de börjar jobba efter studenten. Fackets utvärderingar visar att de då oftare stannar som betalande medlemmar.

Det årliga idéstipendiet på 10 000 kronor delas ut av Handels centrala ungdomskommitté. Vad Handels Göteborg ska göra för pengarna är ännu inte bestämt.

Fakta

Motivering

"För att på ett konkret sätt och med tydligt ungdomsfokus arbetat med att ge elevmedlemmar fördjupade kunskaper om fackets värde genom att hålla Alla Medlemmars Kurs Arbetsplatsen för dem. Ett arbete som bland annat bidragit till att öka andelen elevmedlemmar som stannar kvar som ordinarie medlemmar efter att de tagit studenten."