Min fråga är om jag är skyldig att komma till jobbet för inventering 06.00 då jag jobbat till 23.30 kvällen innan? Gäller dygnsvilan även vid inventeringssammanhang?
Lars Classon

Svar: Arbetstidslagen anger i § 13 att alla arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar (dygnsvila). Där anges även att avvikelse får göras av något skäl som arbetsgivaren inte kunnat förutse. Dygnsvila gäller därför vid inventering eftersom arbetsgivaren har planerat in den aktiviteten.
Kata Blom, Handels Direkt