Butiksanställda på många håll känner säkert igen situationen på Ica Maxi Erikslund i Västerås: En stor del av de cirka 150 anställda har bara tre till sex timmar i veckan på sitt schema. Många konkurrerar om de extra timmar som uppstår när någon är frånvarande eller personalbehovet ökar.
– Man blir glad om någon blir sjuk, och det muttras anställda emellan om vem som får och vem som inte får extra timmar. På varje rast kollar man mobilen om det kommit in fler pass att anmäla sig till, säger en anställd.

Hon hade under lång tid få fasta timmar på schemat och gick hemma och väntade på sms från jobbet i hopp om extra pass. Det kunde bli snabba ryck när timmarna dök upp. Ofta såg hon sig tvungen att ta extrapass på kvällen när hon redan jobbat på morgonen.
– Det var slitsamt och osäkert.

En annan anställd lever med liknande osäkerhet. Hon är anställd på sex timmar i veckan på en avdelning, men kämpar ständigt efter fler timmar i vilken som helst av butikens andra avdelningar.
– Jag vill ha minst 30 timmar för att kunna betala hyra och leva hyggligt. Det är inte lätt att planera sin fritid när man ska vara ständigt tillgänglig, säger hon.

Arbetstiderna på stormarknaden fördelas med hjälp av det webb-baserade personalsystemet Ipool. Via sin dator eller mobiltelefon kan varje anställd markera vilka tider man kan jobba extra, och boka sig för de arbetspass som erbjuds. När ett pass finns att boka gäller det att vara snabb, för konkurrensen är hård.

Handelsklubbens ordförande Maria Rydqvist ser nackdelar med hur systemet används.
– Många ser sig tvungna att hålla sig tillgängliga från tidigt på morgonen till sent på kvällen. Det blir som jourtid när man inte kan koppla av, men inte får betalt för.

När den nybildade klubbstyrelsen blir varm i kläderna vill de förhandla med företaget om hur många anställda som behövs och hur många timmar var och en bör få.
– I dag jobbar ett plocklag på morgonen och ett annat på kvällen, medan helt andra personer jobbar i kassan. Om folk får lära sig fler arbetsuppgifter kan man rotera och skapa scheman med fler timmar, säger Maria Rydqvist.

Hon välkomnar Handels politiska krav på stärkt lagstiftning om rätt till fler timmar. Kravet att slopa allmän visstid skulle däremot inte betyda så mycket på Maxi Erikslund, tror hon.
– Hellre en gräns för hur små deltidstjänster får vara. Under tolv timmar i veckan borde ingen tvingas ha.

"Vi måste ha personal när kunderna handlar"

Ojämna kundströmmar gör att butiken måste ha många anställda och att "små" deltidstjänster är vanliga, säger Daniel Kvist, ägare till Maxi Erikslund.

-- Vi har öppet 15 timmar per dag men säljer mest mellan 16 och 19, plus en stor koncentration till fredag och lördag. På dessa tider måste vi ha mycket personal.

Butiken har infört pensionärsrabatt på onsdagar i ett försök att jämna ut belastningen över veckan.

De 150 anställda på livsmedel har i snitt 20,5 timmar i veckan på schemat uppger han. Mer än 32 timmar har i stort sett bara chefer och andra med specialansvar. Cirka 20 anställda har angett att de vill ha mer tid.

Extra timmar för inhopp fördelas inte efter turordning, däremot beroende på de anställdas kompetens.

-- Vi försöker ta hänsyn till folks önskemål att lära sig fler arbetsuppgifter. Då kan det gå att skapa tjänster med fler timmar, säger Daniel Kvist.