– Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att i samråd med arbetsmarknadens parter ta fram en vägledning för att tydliggöra när krav på sluten kontanthantering i detaljhandeln ska ställas, säger Anne-Sofie Daleng, departementssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet.

I mars 2011 beslutade riksdagen att en lag om sluten kontanthantering för butiker borde tas fram för att stoppa rånen. Efter det konstaterade Arbetsmiljöverket i en rapport till arbetsmarknadsdepartmentet att gällande lagstiftning redan gjorde det möjligt att kräva slutna kassor i utsatta butiker. Man menade att bara en vägledning vore lämpligare.

Vägledningen ska vara klar senast 1 juni nästa år. Handels ska vara med i arbetet, men hoppas på regeringsskifte efter valet och att en lag ändå blir verklighet.
– Det vi kan kräva i vägledningen är att har det skett två rån i en butik, då ska slutet kontantsystem installeras, säger Handels arbetsmiljöombudsman Krister Colde.

Arbetsgivarna inom Svensk Handel tycker att en vägledning är bättre än en lag eftersom varje butik måste få utgå från sina förutsättningar och risker. Ett slutet kontantsystem skulle dessutom bli dyrt för småbutiker.

Fakta

Kommer inte åt kontanterna

Sluten kontanthantering är ett kassasystem som gör det omöjligt för personalen och därmed rånarna att komma åt kontanterna.

Pengarna läggs aldrig i en öppen kassalåda utan stoppas in i ett system som inte kan låsas upp av personalen.