– Vi måste få ordning på de enskilda frågorna som finns på arbetsplatsen innan vi tar tag i den stora frågan. Därför har vi bestämt att ta en tillfällig paus i lönefrågan. Men vi har inte släppt den. Vi menar fortfarande att de inhyrda på Icas lager i Helsingborg får en felaktig lön, säger Per Bard, chef på Handels förhandlingsenhet.

Enligt avtal ska inhyrda ha en snittlön av vad de anställda på det inhyrande företaget har. Problemet på Icas lager i Helsingborg är hur snittlönen ska räknas ut. Facket vill basera genomsnittslönen på de Ica-anställda som utför de arbetsuppgifter de inhyrda är där för att göra. Ica vill räkna på hela arbetsplatsens snittlön. Icas räknesätt drar ner lönen, menar facket.

När parterna inte kunde enas gick frågan vidare. Först till en särskild avtalsnämnd, sedan lutade det åt stämning i Arbetsdomstolen och i början av året gick frågan tillbaka till avtalsnämnden. Men nu har diskussionerna alltså fått ett tillfälligt stopp. Handels vill prioritera de frågor som den nystartade klubben för de Proffice-anställda vill driva gentemot sin arbetsgivare, Proffice.  Frågor som bland annat handlar om arbetsmiljö.

Fackklubb är kritiskt till att löneförhandlingarna tagit paus.
– Varför kan man inte driva flera frågor samtidigt?  Lönefrågan ligger på centralnivå. De andra frågorna som handlar om arbetsmiljö är på lokalnivå. Dem borde vi kunna driva. Våra ärenden läggs på hög. Det känns faktiskt som att det saknas vilja att driva våra frågor, säger André Börvall, klubbordförande på Icas lager i Helsingborg.

Den nybildade klubben ska ha förhandlingsrätt och själva kunna driva frågor mot sin arbetsgivare Proffice. Men det finns fortfarande problem med detta. Proffice anser att IF Metall är ansvarigt förbund och att det är med dem de ska förhandla. Men Handels och IF Metall är eniga – det är Handels som ska sköta förhandlingarna.

Enligt Handels försöker man lösa detta. Ett första steg är att avdelningen hjälper klubben med att gå igenom alla ärenden klubben vill driva för att se vilka man kan gå vidare med. Sen kommer Handels kalla till förhandling. Skulle Proffice inte komma till de förhandlingar ser förbundet det som förhandlingsvägran och kommer att stämma Proffice för det. Vilka förhandlingar man kommer att driva vidare vill Handels inte uttala sig om.
– Förhandlar gör man inte i media, säger Per Bardh.

Fakta

Öppnar upp för olika tolkningar Hur de bemanningsanställdas löner ska räknas ut är inte enkelt. Enligt Bemanningsavtalet ska inhyrda ha en lön som motsvarar genomsnittet av vad de anställda på det inhyrande företaget har. Men hur genomsnittet ska räknas ut kan tolkas olika. Och det beror på vad som ska ses som jämförbar grupp. Vilka arbetsuppgifter ska de inhyrda ha-- alla på arbetsplatsen eller bara specifika? På Ica-lagret i Helsingborg menar Handels att Ica räknar för brett -- tar in för många arbetsuppgifter -- medan Ica anser att Handels räknar för snävt. Det finns ingen enhetlig tolkning bland LO-förbunden hur genomsnittslönen ska räknas ut.

Bemanningsavtalet är gemensamt framförhandlat mellan LO och Bemanningsföretagen.