Oroliga anpassar vi våra liv efter möjligheterna att få några timmars arbete. Vi vågar inte sjukskriva oss och riskera att arbetsgivaren inte ringer upp igen. Vi vågar inte ta semester, bilda familj och vi kan inte ta lån. Vi arbetar till och med gratis för att hinna med våra arbetsuppgifter. Vi är de ständigt leende barbiedockorna som alltid har dömande blickar på oss från chefer och kunder. Vi förbrukas och vi byts ut. Det är vi unga kvinnor som bär företagens flexibilitet på våra axlar.

Det borde vara en mänsklig rättighet att slippa arbetsrelaterad stress, oro och sjukdom som otrygga anställningar och orimliga krav i arbetet lätt leder till. Det är inte mänskligt att till exempel kräva att en inom 15 sekunder ska svara på ett arbetsanbud. Det är inte rimligt att vuxna människor inte ska kunna flytta hemifrån eller skaffa familj på grund av de ojämna inkomsterna som otrygga anställningar leder till. Det är heller inte okej att vi går mot en utveckling där vi dessutom ska få fler arbetsuppgifter som vi måste utföra på kortare tid. Det är hög tid att förändra arbetsvillkoren för oss unga.

Det är dock naivt att hoppas att arbetsgivare ska ta ett moraliskt och etiskt ansvar för sina anställda då de av naturliga skäl drivs av ett vinstmaximeringsintresse. Vi behöver därför politiker som tar det ansvaret.

Vår situation förbättras knappast med sänkta löner eller med en extremt hög ungdomsarbetslöshet. Inte heller med sänkta arbetsgivaravgifter eller en suddigare gräns mellan arbetstid och ledig tid, en linje som förs av Alliansen. För att den växande trenden av unga, otrygga kvinnor skall kunna brytas krävs rättigheter till trygga anställningsformer där vi är tillräckligt med personal för att klara av arbetsbördan under arbetstid.

Låt oss därför slippa all denna oro och ångest som på grund av vår arbetssituation dribblar med hela vår existens. Vi borde också ha rätt till fasta heltidstjänster och rimliga arbetsbördor där vi har en chans till ett liv utöver det som bara kretsar kring ens arbete. Vi behöver en ny regering.

My Sternberg
butiksbiträde, student