Jag har fått ett nytt schema av min arbetsgivare och ska framöver jobba en del tidiga mornar och kvällar samt även ibland på helgerna. Det nya schemat fungerar inte alls med mitt privatliv. Jag har två små barn och slutar jag sent hinner jag inte med att hämta på dagis. Vad har jag för möjligheter att påverka schemaläggningen och är arbetsgivaren skyldig att ta hänsyn till min familjesituation?
Alex

Svar:Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet efter företagets behov och huvudregeln är därför att du som anställd behöver jobba i enlighet med det schema du har fått. När arbetsgivaren lägger schemat ska denne dock följa de regler som stadgas i arbetstidslagen och kollektivavtalet (om sådant finns). Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren också underlätta för en arbetstagare att förena arbetsliv med föräldraskap. I praktiken innebär det att du kan ställa krav på arbetsgivaren att undersöka möjligheterna till att göra justeringar i schemat.

Vad man kan kräva av arbetsgivaren i en sådan här situation beror i viss utsträckning på omständigheterna i det enskilda fallet såsom hur många andra arbetstagare som har små barn och hur stor arbetsplatsen är. Sammanfattningsvis kan det konstateras att arbetsgivaren bör ta extra hänsyn till dig som förälder, men att du samtidigt måste vara beredd på att arbeta vissa för dig obekväma arbetstider om schemaläggningen inte går att lösa på annat sätt.
För att få mer information om vad som gäller för din del kan du ringa Handels Direkt på nummer 0771 – 666 444.
Hanna Magnusson, Handels Direkt