Kioskbiträdet, som är medlem i Handels, har arbetat i grillkiosken sedan 2009. Mellan 2013 och 2014 hade han en timlön som varierade mellan 85 till 100 kronor. Lönen för motsvarande arbete ligger enligt Detaljhandelsavtalet på drygt 129 kronor i timmen.

Handels kräver att arbetsgivaren ska betala totalt 145 000 kronor i skadestånd för kollektivavtalsbrott och 70 000 kronor i utebliven lön och semesterersättning, vilket är beräknat på den inkomst som kioskbiträdet gått miste om under perioden.

– Det är lågt räknat, det ingår inget ob i den summan. Den här killen har jobbat väldigt mycket sena kvällar och helger.  Men tyvärr finns det inte några skriftliga scheman och bara knapphändiga lönespecifikationer att gå på annars hade kravet varit betydligt högre, säger Martin Boström, Handels ombudsman i Karlstad.

Arbetsgivaren hävdar att han hade han ingått ett muntligt avtal med de anställda om löner som låg under kollektivavtalets. Enligt kioskbiträdet fanns det inget sådant muntligt avtal.

– Dessutom är det inte tillåtet med några muntliga avtal som ligger under kollektivavtalet, säger Martin Boström.

Ärendet avgörs i Arbetsdomstolen.

Enligt fackets juridiska ombud Anders Wilhelmsson, LO-TCO Rättsskydd, har arbetsgivaren inlett en diskussion om förlikning.