Att inventera varulagret i en byggmarknad som saluför uppemot 150 000 artiklar är inte gjort på en kafferast. Allt ska räknas: vinkelslipar och wc-stolar, kakelplattor och golvparkett, från minsta skruv till värsta trädgårdstraktor.
– Vi hissar ner grejer från taket och ställer pallar med varor i gångarna. Då vill man helst inte ha kunder i butiken, säger Per Lilja som jobbar på K-rauta i Örebro.

Tidigare höll K-rauta stängt en hel dag för inventering, men avbräcket i försäljning och kundklagomål om bristande service har fått företagsledningen att tänka om. Vid inventering denna höst stänger de flesta av kedjans varuhus klockan 17, berättar K-rautas försäljningschef Martin Sörenhag. Målet är att inventeringen ska vara klar till kockan 24, men om arbetet drar ut på tiden kan nattarbete behövas. Detta regleras i avtal med det lokala facket.
Anställda från närliggande varuhus hjälper varandra. Nattarbete är enligt avtalet frivilligt. Arbetstidslagens krav om elva timmars nattvila respekteras. Den som jobbat inpå nattkröken kan därför få börja senare dagen därpå, eller bli helt ledig.

På Bauhaus finns sedan 2013 en central överenskommelse mellan arbetsgivaren och den centrala fackliga gruppen om nattlig inventering. I höst kommer nattpassen att vara åtta timmar.
– Inventeringen hos oss tar ett dygn. Vi börjar klockan 20 en tisdag, håller på hela natten och öppnar klockan 11 i stället för 06.30. Sen fortsätter vi under öppettid, berättar Kerstin Kindström som är Handels klubbordförande på Bauhaus i Länna utanför Stockholm.

Förra året kompletterades den egna personalen med inhyrda från ett bemanningsföretag, men det slog inte väl ut.
– De hade inte rätt utbildning, och dessutom jobbar man sämre på natten. Då är det bäst att vi som kan rutinerna gör jobbet själva, säger Kerstin Kindström.
Hon betonar dock att nattarbete är frivilligt, och tänker själv utnyttja möjligheten att tacka nej. För att tillräckligt många av varuhusets drygt 150 anställda ska vilja räkna varor en hel natt krävs ett avtal som gör erbjudandet lockande. Kerstin Knindström hoppas få igenom ännu bättre villkor än i fjol.

Hos konkurrenten Hornbach sker inventeringen i december delvis på natten, men det mesta arbetet sköts av 300 personer från företagets tyska inventeringsfirma. På Hornbach i Norsborg utanför Stockholm brukar 30–40 av den egna personalen jobba med att kvalitetssäkra inventeringen med stickprover. Handels klubbordförande Magnus Jönsson tycker att det oftast går smidigt.
– Det är skönt att vi själva slipper det mesta av det tunga och smutsiga arbetet, men det kan bli svårt med språket när de påpekar att lagersaldot inte stämmer. Eller när de själva ställer tillbaka på fel hylla efter att ha vägt och räknat alla skruvar.

Fakta:

Avtal om nattinventering
i byggvaruhandeln

Bauhaus
Avtal finns mellan arbetsgivaren och Handels centrala fackliga grupp inom Bauhaus. Nattarbete (22--06) är frivilligt. Ob-tillägg 70 procent plus bonus som totalt motsvarar cirka 130 procent ob för nattimmarna (2013 års avtal). Minst 11 timmars vila före nästa arbetspass. Kvällsmat och frukost serveras. Arbetspassen läggs så att man kan ta sig hem med kollektivtrafik.

K-rauta
Målet är att inventering ska klaras av före kl 24.00, men nattarbete kan förekomma. Avtal sluts lokalt på varje varuhus. Ett exempel från Växjö: Nattarbete är frivilligt. Ob-tillägg är 100 procent mellan kl 00 och 06. Två uppehåll för mat görs, frukt och vätska finns tillgängligt. De som inte kan ta sig hem med allmänna kommunikationer får taxi betald. Minst 11 timmars vila före nästa arbetspass.

Hornbach
Inventerar kl 18--02. Cirka 30 butiksanställda assisterar 300 från Hornbachs tyska inventeringsfirma. Nattarbete är frivilligt. Ob-tillägg 150 procent kl 00--02. Mat och kaffe serveras. De som jobbat på natten är lediga dagen efter.

Inventering innebär att man räknar de fysiska varorna i butiken. Det sker minst en gång per år för att kontrollera att butikens varulager stämmer överens med det man köpt in minus det man sålt.

Så inventerar andra

Rusta:
Inventerar löpande varje månad kl 06--10 före butikens öppning. Inventering utförs av schemalagd ordinarie butikspersonal och aldrig på natten.

Elgiganten:
Inventerar löpande varje vecka plus två större inventeringar varje år. Inventering utförs före butikens öppning av schemalagd ordinarie butikspersonal, aldrig på natten.

Siba:
Inventerar löpande under butikens öppettider med egen personal.

Hemköp:
Inventerar en till fyra gånger per år. Oftast under stängningstid, butiken öppnar då några timmar senare. I vissa fall kan butikens anställda kompletteras med extraanställd eller inhyrd personal.

Lidl:
Inventerar fyra gånger per år på dagtid, i huvudsak under butikens öppettider. Butikspersonalen förstärks vid behov av kolleger från andra Lidl-butiker.

Ica Maxi:
Inventerar en till tre gånger per år före öppning eller efter stängning, men aldrig på natten. Som regel sköts inventeringen av ordinarie personal

Coop:
Inventerar två gånger per år under öppettid. Egen personal kan förstärkas av Coops inventeringsgrupp.