– Det är oroväckande att rösterna på SD har ökat bland våra medlemmar även om det ligger i linje med övriga landet. Däremot är det glädjande att medlemmarna stödjer en rödgrön regering. Det betyder att vi är i linje med våra medlemmar, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Socialdemokraterna har ett starkt fäste bland Handels medlemmar. Nära 52 procent röstade på dem, enligt en färsk undersökning som Handels låtit göra efter valet bland 2 000 medlemmar. Moderaterna (11,1 procent) är större än både Vänstern (9,9 procent) och Miljöpartiet (4,7 procent).
 
Även Sverigedemokraterna är större än Vänstern och Miljöpartiet. 10,4 procent av de tillfrågade röstade på dem, jämför med rikets 12,9 procent.
– Vi har tidigare haft låga siffror för SD och siffrorna är fortfarande lägre än i landet. Men det är klart oroväckande. Däremot tror jag inte att det betyder att de som röstat på Sverigedemokraterna är främlingsfientliga. Jag tror snarare att det beror på den splittring vi ser i samhället. Med otrygga jobb och utförsäljning av välfärden. Vi kommer att fortsätta driva dessa frågor och allas rätt till lika värde, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.
 
Handels har även undersökt vilka frågor som varit viktigast för deras medlemmar när de röstat och hur viktiga Handels prioriterade områden – Trygga jobb och Välfärd för alla – varit.  Resultatet är inte helt lättolkat. Viktigaste sakfrågan var sjukvården, nära 35 procent ansåg det. 10 procent ansåg att utförsäljning/privatisering var den viktigaste sakfrågan. 10 procent ansåg också att arbetsvillkor var den viktigaste sakfrågan. Samtidigt säger 71 procent att partiernas inställning till vinst i välfärd hade en mycket eller ganska stor betydelse när de valde parti. Och 64 procent ansåg att anställningstrygghet hade mycket eller ganska stor betydelse när de bestämde vilket parti de skulle rösta på.
– Rapporten är alldeles färsk så vi har inte analyserat resultatet djupare. Därför kan jag tyvärr inte kommentera den i detalj just nu, säger Susanna Gideonsson.

Fakta:

Viktigaste sakfrågorna

Sjukvården var viktigaste sakfrågan, nära 35 procent ansåg det.
30 procent ansåg att skola/utbildning var den viktigaste sakfrågan.
Strax över 25 procent ansåg att jobben var den viktigaste sakfrågan.
 
Partier som ökade
jämför med förra valet:

Sverigedemokraterna gick upp med 6,6 procentenheter. Från 3,8 till 10,4 procent.
Feministiskt initiativ gick upp 2,2 procentenheter. Från 0,7 procent till 2,9 procent.
Centern gick upp med 2,1 procentenheter. Från 2,6 procent till 4,7 procent.
Vänsterpartiet gick upp 0,4 procentenheter. Från 9,5 procent till 9,9 procent.
 
Övriga partier har backat. Flest röster tappade Miljöpartiet. De gick från 9,4 procent till 4,7 procent.
 
Feministiskt initiativ, FI, hade inte kommit in i riksdagen om Handels medlemmar fått bestämma. Runt 3 procent landade FI på. Något fler män än kvinnor röstade på FI. 

Bakgrund:

Över 36 000 har pratat politik med facket

Inför valet satsade Handels på att ringa medlemmar och pratat politik. Målet var att 30 000 skulle ringas. Men hela 36 481 fick ett samtal från Handels. Majoriten var nöjda med den information som Handels gav.

Flest hade dock fått valinformation via Handelsnytt, 30 procent.  27 procent har fått brev eller e-post. 15 procent har blivit uppringda.  Av dem som pratat med Handels i telefon upplevde majoriteten samtalen som positiva.

Handels krav på politiken inför valet 2014

Trygga jobb
1. Ta bort allmän visstidsanställning i lagen om anställningsskydd (las).
2. Stärk individens rätt enligt las till fler timmar när arbetskraftsbehovet ökar.
3. Ändra lagen om uthyrning av arbetskraft. Det ska vara förbjudet att hyra in arbetskraft för stadigvarande arbetskraftsbehov. Uppsagd personal ska inte kunna ersättas med inhyrda.

En välfärd för alla
1. Stoppa vinstdrivande företag i skattefinansierad skola, vård och omsorg.
2. Upphäv lagen om valfrihetssystem (LOV) och den fria etableringsrätten. Politiker ska ha makt över etablering av skola, vård och omsorg. (LOV tvingar bland annat landstingen att låta medborgarna välja utförare inom primärvården.)
3. Tvinga kommuner att ordna barnomsorg på de tider då invånarna arbetar.