Under två månader, från maj till juni i år, var fem kameror uppsatta på Martin & Serveras lager i Västerås. Men personalen hade inte informerats om att de blev filmade, något som idag upprör de anställda på lagret.

– Det är inte att anställda har behövt sluta för att de tagit varor från lagret som gör oss upprörda, utan att vi blev filmade i smyg och att de chefer som tog de besluten sitter kvar utan några som helst efterräkningar, säger en av de anställda på Martin & Servera som menar att hen talar för många på lagret.

Enlig lagstiftningen om kameraövervakning måste anställda alltid informeras om att de övervakas och det ska finnas skriftlig information intill kamerorna. Enligt Handels riktlinjer är företaget också skyldig att förhandla med facket.

Ingen av de reglerna följdes och enligt Mats Hedgren, Handels ombudsman i Västerås, blev inte heller fackklubben informerad på rätt sätt.

– Klubben fick inte veta någonting förrän ledningen hade filmat klart och lämnade varsel om avsked, säger han.

Totalt femton personer blev registrerade på film då de tog av varorna från lagret. Enligt Christina Gezelius, Informationschef på Martin & Servera handlar förseelserna om snatteri för egen konsumtion. Ingen är polisanmäld.

– Det är inga allvarliga brott, men vi har nolltolerans mot stölder i företaget. Och bryter man ut en läsk ur förpackningen som då blir obrukbar så har man förstört varor för ett högre värde än själva läsken, och man bryter ett förtroende, det är så vi ser det, säger Christina Gezelius.

Enligt en anställd som Handelsnytt talat med fanns det tidigare en mer tillåtande attityd till att ta vara på det som låg i trasiga förpackningar, till exempel läsk och godis. Sedan ett år tillbaka har reglerna skärps och det är inte tillåtet att äta eller dricka något från lagret. Allt som inte går att sälja måste kasseras.

Ett tiotal av de som ertappats valde att sluta på egen begäran. Några blev uppsagda, uppger Mats Hedgren.

Den lokala fackklubben hade ett informationsmöte om kameraövervakningen när besluten om uppsägningarna hade tagits.

Christina Gezelius medger att den lokala chefsledningen har agerat fel men att det inte har föranlett några påföljder för dem som tog beslutet.

– Det handlar om okunskap. De försökte själva komma tillrätta med stölderna som funnits på lagret i Västerås en längre tid. Men de borde ha kontaktat huvudkontoret.

Datainspektionen kräver nu att företaget besvarar hur kameraövervakningen har gått till. Svaren ska vara inlämnade före den 15 oktober.

Fakta

Kameraövervakning på lager 
Det krävs inga tillstånd för att sätta upp kameror på en arbetsplats. Men de som blir filmade måste alltid få veta om det och varför de filmas.
-- Eftersom inga tillstånd krävs så måste den som tar beslutet vara väl insatt i frågan och utforma övervakningen så att den följer kameraövervakningslagens bestämmelser, säger Nicklas Hjertonsson jurist på Datainspektionen

Enligt Handels riktlinjer är arbetsgivaren alltid skyldig att förhandla med facket innan kameror sätts upp på en arbetsplats.
-- Både medbestämmandelagen, MBL, och arbetsmiljölagen ska följas. Arbetsgivaren har en primär förhandlingsskyldighet innan ett sånt här beslut tas, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

För att övervaka platser där allmänheten rör sig fritt krävs det tillstånd från Länsstyrelsen. Datainspektionen är den myndighet som har tillsyn över att lagen följs.

Läs mer om Handels riktlinjer för kameraövervakning här: