Stadium har i dag två butiker i centrala Uppsala. De ska nu bli en. Stadium ska också öppna en ny modernare butik i stadens utkant, intill Ikea. I den nya organisationen kommer sportkedjan att göra heltider till deltider, samtidigt som de kommer att nyanställa, enligt facket troligen på deltid.
– Vi har sagt nej till detta. Argumenten är att man ska kunna leva på sin lön, det blir svårare att leva på sin lön om man tvingas gå ner i tid. Och att kollektivavtalet säger att ambitionen är att skapa fler heltider, inte tvärtom, säger Lukas Ringqvist.  

Ett 40-tal anställda berörs av omorganiseringen. Men hur många heltider som försvinner och hur många timmar anställda erbjuds i stället är inte klart.  Men i dagsläget kommer ingen att sägas upp. Förhandlingarna mellan Stadium och Handels har avslutas i oenighet.

Omorganiseringen kan genomföras trots att facket säger nej. Men det är ännu inte klart om sportkedjan verkligen tänker genomföra den. Stadium vill inte kommentera förhandlingarna i dagsläget.

Stadium

40-talet anställda i Uppsala

Stadium har 92 butiker och runt 2 300 anställda i Sverige, då är extra-arbetare inräknade. Stadium finns även i Danmark och Finland. Med dessa två länder inräknade har Stadium 150 butiker och
3 200 anställda.

Omorganiseringen 2012: 19 butiker och 67 anställda berördes av omgörningen. Förutom Stockholm och Uppsala berördes butiker i Skellefteå, Umeå och Örebro.

Omorganiseringen i Uppsala 2014:
I dag finns fyra butiker i Uppsala. De ska nu bli tre. Två butiker i city blir en. Gränby blir kvar och butiken i Boländerna blir större. 40-talet anställda berörs.