Fackets roll som pådrivare i politiken blir än viktigare i det svåra parlamentariska läge som råder efter valet, anser Sophia Andersson. Trots besvikelse över valresultatet gläds hon åt att Sverige fått en statsminister med bakgrund i fackföreningsrörelsen.
Hon manar fackligt aktiva att fortsätta driva krav som skapar en bättre vardag åt medlemmarna. I sin debattartikel i Handelsnytt pekar Sophia Andersson ut två saker som hon anser att regeringen måste förändra: las-reglerna om allmän visstid och villkoren för personer med F-skattsedel.

Länk: Läs Sophia Anderssons debattaritkel här.