– För oss är det viktigt att kunderna känner igen sig i våra medarbetare, exempelvis att de anställda kan möta de kunder som har ett annat språk än svenska som modersmål, säger Björn Sarwien, HR-chef på Ikea.

Företaget utgår från kommunens siffror över invånarnas köns- och åldersfördelning och utländska bakgrund när de ska bemanna ett varuhus. Av de anställda är i dag 67 procent kvinnor och 64 procent av alla chefer är kvinnor. Undersökningen om vilket land de anställda kommer från är frivillig och mäts per varuhus, så det finns inga siffror för hela landet.
– Men jag skulle påstå att vi ligger ganska nära målet, det är en fråga som vi arbetat med i många år, säger Björn Sarwien.

På Ikeas största varuhus Kungens Kurva är fackklubbens ordförande Johan Hagman nöjd både med de anställdas och klubbens spegling av invånarna.
– De anställda kommer från runt 70 nationaliteter. Även fackklubben är
väldigt inspirerad av upptagningsområdet, men jag skulle vilja ha in lite fler kvinnor, säger han.

Av 19 personer i klubben (inklusive skyddsombud) är 7 kvinnor, 8 under 30 år och 12 har utländsk bakgrund.