Jag har en tillsvidareanställning på heltid men vill söka tjänstledigt för att prova annat arbete, kan arbetsgivaren neka mig?
Vill gå vidare

Svar:
Din arbetsgivare har ingen skyldighet enligt lag att bevilja dig tjänstledigt för att prova annat arbete. Du kan dock alltid fråga din arbetsgivare om det finns en möjlighet, men då är det upp till dig och arbetsgivaren att komma överens.
Om du ska bedriva egen näringsverksamhet, starta eget företag har du dock rätt att vara tjänstledig under högst sex månader. Din verksamhet får dock inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet.
Charlotte Hörnstedt, Handels Direkt.