– Stadium kallar det omplacering, och det är vad som ska göras före uppsägning på grund av arbetsbrist. Därför är det omöjligt att driva frågan vidare till domstol denna gång. Men vi lägger oss inte platt för det, säger Lukas Ringqvist, ombudsman på Handels i Uppsala.

Han syftar på Stadiums omorganisering 2012 då heltider blev deltider och Handels stämde i Arbetsdomstolen, AD.  I stället för att ta bort timmar från heltidstjänsterna menade facket att las, uppsägning på grund av arbetsbrist enligt turordningsreglerna, skulle gälla. Kort efter stämningen kom två domar i AD som hade liknande omständigheter. Facket förlorade i båda fallen och Handels drog tillbaka sin stämning av Stadium. Därför ser inte Lukas Ringqvist stämning som en möjlighet denna gång.
– Men vi står inte bakom omorganiseringen och vi kommer att se till att medlemmarna får fler timmar om någon skulle sluta eller det blir nya tjänster i framtiden, säger Lukas Ringqvist.

Av 24 heltidstjänster blir 11 kvar i den nya organisationen, som gäller Stadiums alla butiker i Uppsala där drygt 40 anställda arbetar. De heltider som blir kvar har en ledande position med ansvar, som exempelvis ”teamleader”. Övriga heltider blir deltider, på 75 och i vissa fall 50 procent.

Handelsnytt har pratat med flera anställda men ingen vill uttala sig.
– Det är klart att det är orolig stämning. De anställda är inte glada. De undrar också varför facket inte kan göra något för att stoppa omgörningen. De är besvikna. Men det är viktigt att facket finns på plats för att se till att turordningslistan nu följs, så att de som varit längst får behålla timmar i så stor utstäckning det är möjligt, säger Lukas Ringqvist.

Omorganiseringen börjar gälla från och med september 2015. Handelsnytt har sökt Stadium utan resultat. De har tidigare sagt att de inte vill kommentera omorganiseringen förrän allting är klart.

Stadium

40-talet anställda i Uppsala

I dag finns fyra butiker i Uppsala. De ska nu bli tre. Två butiker i city blir en. Gränby blir kvar och butiken i Boländerna blir större. 40-talet anställda berörs.

Totalt har Stadium 92 butiker och runt 2 300 anställda i Sverige, då är extraarbetare inräknade. Stadium finns även i Danmark och Finland. Med dessa två länder inräknade har Stadium 150 butiker och
3 200 anställda.

Omorganiseringen 2012: 19 butiker och 67 anställda berördes av omgörningen. Förutom Stockholm och Uppsala berördes butiker i Skellefteå, Umeå och Örebro.