Ica fortsätter sin drive att erbjuda arbetslösa ungdomar praktikplatser. Första delmålet är nått, meddelade Ica Sverige i ett pressmeddelande nyligen. 1000 har fått praktik och 1000 till ska det bli. Men hur bra är det att tusentals unga blir en gratis arbetskraftsreserv på Ica eller på andra arbetsplatser inom handeln? Det måste vi ta reda på menar Handels som nu tillsätter en utredning.

– Vi vill kolla om den här typen av subventionerade jobb tränger undan riktiga jobb och om de påverkar branschens egen yrkespraktik, säger Stefan Carlén, Handels chefsekonom.

Som Handelsnytt tidigare skrivit satsar Ica stort på att ge arbetslösa ungdomar praktik i butik med lön från försäkringskassan. 2000 unga ska få praktisera i en Ica-butik inom ramen för projektet Ica 2020, enligt Ica Sverige.

– Intentionen kan se ut att vara god. Även den fackliga organisationen har ett samhällsansvar när det gäller att underlätta för dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Problemet är när praktikantsystem blir satt i system. Handeln är en av de branscher som har flest bidragsjobb. Nu måste vi ta reda på vad det får för effekter, säger Stefan Carlén.

Ica Sverige har tidigare försökt få till en central överenskommelse med Handels för att underlätta för handlarna, ungdomarna och arbetsförmedlingen när det gäller praktikplatser på Ica. Men Handels har inte gått med på några centrala riktlinjer.

– Ica får förhandla varje praktikansökan lokalt. Det ser så olika ut på varje arbetsplats. Dessutom förordar vi alltid vår mellan parterna kollektivavtalade yrkespraktik i första hand, säger Sören Söderman, ansvarig på Handels förhandlingsenhet.