Arbetare inom hotell, restaurang och anläggningar som nöjes- och djurparker är de som oftast har tidsbegränsade anställningar. 43-45 procent har ett tillfälligt jobb. Strax därefter kommer detaljhandeln med 29 procent. Det visar en ny rapport från LO.

Om man däremot räknar i antal personer och inte procent toppar detaljhandeln listan med 48 000 arbetare.

Handels har länge jobbat med frågan om trygga anställningsformer, tagit upp den i rapporter och nu senast i valrörelsen. Resultatet av LO:s undersökning överraskar inte, men man tycker det är bra att frågan tas upp av fackets centralorganisation.
– Vi ser väldigt positivt på att anställningsvillkoren inom kvinnodominerade yrken lyfts upp. Bland våra medlemmar är det inte bara en väldigt stor andel tillfälliga anställningar. Det som ökat är de otryggaste formerna – behovsanställningar och anställning per timme, säger Handels utredare Josefine Boman.

Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel tycker däremot att tidsbegränsade anställningar fyller en funktion och vill inte ändra i varken lag eller kollektivavtal.
– I en tid med hög ungdomsarbetslöshet är det inte bra att förbjuda något jobb överhuvudtaget. Alla jobb är bra jobb. Tillfälliga anställningar kan bli en inträdesbiljett till arbetsmarknaden, säger Mattias Dahl, Svensk Handels förhandlingschef.

Byggbranschen har lägst andel tidsbegränsat anställda, 8 procent. Inom partihandeln, alltså butikskedjornas lagerverksamheter, ligger nivån på 13 procent.

Läs LO:s rapport här!

Fakta

Fast anställning: har inget slutdatum utan sägs upp antingen av den anställde eller arbetsgivaren.

Tidsbegränsad/tillfällig anställning: har ett slutdatum, exempelvis allmän visstidsanställning, vikariat, prov- och säsongsanställning. Undersökningen visade att allmän visstid var vanligast.

Arbetare:
en anställd med ett yrke som organiseras av ett LO-förbund, exempelvis Handels.

Fakta

Flest kvinnor och unga 

618 200 personer eller 15 procent hade någon form av tidsbegränsad anställning första kvartalet 2014, om man räknar in alla anställda i Sverige. 1990 var antalet 378 000 eller 9 procent.

En förklaring
till ökningen är att tjänstesektorn växer, en bransch med fler tillfälliga jobb.

70 procent av alla tidsbegränsat anställda föredrar fast jobb. Om heltidsstuderande räknas bort ökar siffran till 79 procent.

Tidsbegränsade anställningar är vanligare bland arbetare än tjänstemän, bland kvinnor och unga. Av 16-24-åringarna var 52 procent tidsbegränsat anställda, medan bara 6 procent av 55-64-åringarna var det. Det är också vanligare på små arbetsplatser.