185 anställda kan få retroaktivt skifttillägg på totalt nära tre miljoner kronor om Handels vinner i Arbetsdomstolen. Dessutom kräver facket att Elgiganten betalar skadestånd på 25 000 kronor till var och en av dem.
– Vi har stött och blött den här frågan sen oktober förra året. Klart att vi inte ville att det skulle gå så långt som till Arbetsdomstolen, men det blir inte alltid som man tänkt sig, säger Jonathan Öberg, ordförande i fackklubben.
Om Handels vinner i domstolen har han drygt 41 500 kronor att hämta ut i skifttillägg och skadestånd. Dessutom blir lönen högre. Hur mycket var och en får varierar.

2009 gick Elgigantens lager från Transports kollektivavtal till Handels. Vid en genomgång några år senare ansåg Handels att skifttillägg inte betalats ut i tillräcklig omfattning. Problemet är den så kallade ordinarie arbetstiden. Enligt kollektivavtalet ska en arbetsplats fastställa en ordinarie arbetstid på 40 timmar per vecka mellan klockslagen 7-18, vardagar, och lördagar 7-12. All tid utöver detta har de anställda rätt till skifttillägg.

På Elgigantens lager jobbas det tvåskift, måndag till fredag klockan 6-15 och 15-23.30. Elgiganten anser att ordinarie arbetstid är 7-18 på vardagar och betalar skifttillägg före och efter det. Enligt Handels ska den ordinarie arbetstiden vara
7-16.
– Den ska inte vara mer än åtta timmar. Oavsett inom vilka klockslag arbetsgivaren lägger den ordinarie arbetstiden har de anställda rätt till två timmar mer skifttillägg per dag, säger Bo Villner, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd som driver Handels ärende.

Elgiganten vill i dagsläget inte ge några kommentarer till Handelsnytt.

Fakta

• Den ordinarie arbetstiden har inget att göra med vilka tider personalen faktiskt arbetar, utan är en ram utifrån vilken skifttillägget räknas.
• Skifttillägget är 40 procent av timlönen på vardagar mellan klockan 6 och 7 och efter den ordinarie arbetstiden fram till 23. Mellan 23 och 6 är tillägget 70 procent.
• Elgigantens centrallager ligger på industriområdet Torsvik i Jönköping. Lagret har runt 350 lagerarbetare.