Kristin Ylikiiskilä Broberg och Henrietta Valkeaoja lärde känna varandra när de jobbade på Willys Vegastaden i Göteborg. Tillsammans bestämde de sig för att göra en film om livet på matbutiken.

– Vi ville ta reda på vad arbetsplatsen betyder för folk och belysa de vardagliga sysslorna och samtalet mellan kollegor och kunder. Vad är viktigast med jobbet, vad minns vi efter en arbetsdag? förklarar Kristin Ylikiiskilä Broberg.

När filmen, som visades på Konstepidemin i Göteborg i våras, var färdig kände de att något fattades. Därför sökte kollegerna Handels kulturstipendium för att utveckla sitt konstprojekt. Nu får de 5 000 kronor.

– I filmen utgick vi mycket från våra egna erfarenheter. Vi saknade fler röster och vill intervjua andra butiksanställda om hur de upplever en vanlig dag på jobbet, säger hon.

Intervjusvaren ska sedan tillsammans med filmen användas på seminarier för att kunna diskutera frågorna djupare.

Kristin Ylikiiskilä Broberg är tjänstledig från jobbet för att studera på konstfack och Henrietta Valkeaoja jobbar numera på en delikatessbutik. Men den utställning som också planeras i samband med projektet kommer att finnas i närheten av deras gamla arbetsplats.

Handels delar varje år kulturstipendier och ytterligare två personer får pengar för olika projekt. Sara Nejderskog får 5 000 kronor för en seminarieserie om secondhandmode för Handelsmedlemmar. Jonna Nilimaa får 10 000 kronor för Pamojafestivalen, en gratisfestival mot rasism i Kiruna.