Jag har varit sjukskriven i fyra veckor vilket blir väldigt kännbart ekonomiskt. Finns det någon ersättning som går in och täcker detta?
Edwin Olofsson lagerarbetare

Svar: Om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal så kan du ansöka om ersättning från AFA Försäkring. Den försäkring som träder in vid sjukfrånvaro är avtalsgruppsjukförsäkring (AGS).
AGS gäller för dig om du:
… har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare.
… har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI ).
… är arbetsför till minst 25 procent när försäkringsskydd ska börja gälla.
Samtidigt med sjukpenningen kan du få dagersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) tidigast från sjukdag 15.
Sjukpenningen och AGS ger dig tillsammans cirka 90 procent av din inkomstförlust. Det går bra att ansöka om detta på deras hemsida www.afaforsakring.se eller på pappersblankett.
Föredrar du pappersblankett så kan vi på den fackliga rådgivningen skicka hem en sådan till dig. Du når oss på följande telefonnummer: 0771-666 444.
Blanketten kan även finnas hos din arbetsgivare och hos AFA Försäkring.
Bifoga alltid en kopia av det läkarintyg som du har skickat till Försäkringskassan. Läkarintyg i elektronisk form kan bifogas via kundwebben.
Jaana Olsson, Handels direkt